Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
02/PN/2021 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku – 02/PN/2021 Iwona Ściślewska 24
01/TP/2021 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów Iwona Ściślewska 47
ZP22/PN/2020 - Dostawa leków - 22/PN/2020 Artur Ługowski 390
ZP24/PN/2020 - Dostawa środków czystości - ZP24/PN/2020 Artur Ługowski 267
ZP23/PN/2020 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku - ZP23/PN/2020 Artur Ługowski 833
ZP21/PN/2020 - Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na Artur Ługowski 319
ZP20/PN/2020 - Roboty remontowo-budowlane Oddziału Reumatologii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej - sale ortopedyczne - łącznik Szpitala Miejskiego w Miastku - ZP20/PN/2020 Artur Ługowski 474
ZP19/PN/2020 - Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Zamawiającego, poprzez dostawę i wdrożenie systemu PACS i RIS oraz świadczeniu usług gwarancji i serwisu - ZP/PN/2020 Artur Ługowski 284
ZP17/PN/2020 - Dostawa materiałów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu - ZP17/PN/2020 Artur Ługowski 211
ZP18/PN/2020 - Dostawa leków - 18/PN/2020 Artur Ługowski 257