^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

1. Elektrokardiografia

2. Próba wysiłkowa

3. Elektrokardiografia metodą HOLTERA

4. 24 godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi


 

ELEKTROKARDIOGRAFIA (EKG)

Elektrokardiogram jest to zapis zmian napięć powstałych w mięśniu sercowym. Umożliwiający w sposób nieinwazyjny ocenę czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia przewodnictwa, jak również pracę rozrusznika).

 

Sposób przygotowania się do badania

Jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki, koniecznie poinformuj o tym lekarza przed wykonaniem badania EKG. Nie ma żadnych ograniczeń co do przyjmowania pokarmów lub płynów przed wykonaniem badania. Tuż przed wykonaniem EKG nie zaleca się jednak wypijania bardzo zimnych napojów (może to spowodować zmiany w zapisie EKG - nieprawidłowości załamka T). Wysiłek fizyczny tuż przed wykonaniem EKG (np. wejście po schodach) może znacznie przyspieszyć częstość pracy serca. Dlatego zadbaj, abyś co najmniej przez 5 minut przed badaniem nie wykonywał żadnego wysiłku.

 

Przebieg badanie EKG w spoczynku

Badanie trwa około 5 minut (łącznie z oczyszczeniem skóry i przymocowaniem elektrod) i jest całkowicie bezbolesne. Przed rozpoczęciem badania wykonujący je pielęgniarka lub technik mogą poprosić Cię o zdjęcie biżuterii, zegarka.

Następnie zostaniesz poproszony o położenie się na kozetce i odsłonięcie klatki piersiowej (dlatego tego dnia najlepiej załóż rozpinaną koszulę/bluzkę z krótkim rękawem) oraz okolic kostek i nadgarstków. Jeśli jest Ci np. chłodno, zgłoś to osobie przeprowadzającej badanie – drżenie mięśni może zakłócić zapis EKG, uniemożliwiając jego prawidłową interpretację.

W zależności od rodzaju stosowanych elektrod, miejsca do których zostaną one przymocowane, zostaną wcześniej przemyte roztworem na bazie alkoholu, a następnie pielęgniarka nałoży na nie żel.

Do Twoich rąk i nóg zostaną przyczepione elektrody (po jednej na każdej kończynie). Kolejne 6 elektrod zostanie przymocowanych do Twojej klatki piersiowej (u mężczyzn z obfitym owłosieniem konieczne może się okazać ogolenie tej okolicy w celu ułatwienia przewodzenia impulsów elektrycznych). Elektrody mogą być przyczepiane do klatki piersiowej za pomocą niewielkich przyssawek. Standardowa liczba odprowadzeń to 10(elektrod) w diagnostycznym EKG . W celu monitorowania pracy serca można jednak czasami zastosować jedynie 3 lub 5 elektrod. Elektrody mogą Ci się początkowo wydawać zimne. Po chwili uczucie to jednak mija - nie musisz więc zgłaszać tego faktu pielęgniarce.

Po przymocowaniu elektrod zostaniesz poproszony o spokojne leżenie bez ruchu. W trakcie badania pielęgniarka może poprosić Cię o chwilowe wstrzymanie oddechu. Postaraj się zrelaksować, ta część badania nie potrwa dłużej niż 1 minutę.

Po zakończeniu badania pielęgniarka odczepi elektrody. Możesz ją wtedy poprosić o ligninę, przy pomocy której osuszysz skórę z wcześniej nałożonego żelu. Zapytaj przy okazji, gdzie i kiedy możesz odebrać wynik badania.

Pamiętaj, że do analizy oraz opisu EKG jest upoważniony wyłącznie lekarz. To od niego uzyskasz również informacje na temat ewentualnych dalszych zaleceń.

 

PRÓBA WYSIŁKOWA

 

Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu oraz diagnostykę niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie zmusza organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej Badanie jest wykonywane tylko na zlecenie lekarza.


Sposób przygotowania do badania
   

 

Osoba badana musi wyrazić pisemną zgodę na badanie.

Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, pić mocnej kawy czy herbaty, może spożyć lekki posiłek. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie. Przed badaniem lekarz zapyta się o aktualnie przyjmowane leki. Przebyte choroby serca, dolegliwości, które były przyczyną kierowania na badanie.

 

Przebieg badania

 

Badanie przeprowadza lekarz z pomocą pielęgniarki lub technika. Czuwają oni nad prawidłowym przebiegiem badania i bezpieczeństwem pacjenta.

Przed badaniem pacjent jest proszony o rozebranie się od pasa w górę i zdjęcie obuwia, a pielęgniarka dokonuje przygotowania skóry klatki piersiowej pacjenta. W przypadku obfitego owłosienia klatki piersiowej konieczne jest wygolenie włosów we wskazanych przez pielęgniarkę/technika miejscach.

Następnie na klatce piersiowej naklejane są elektrody jednorazowego użycia z pianki poliuretanowej lub włóknin. Do elektrod mocowane są kabelki, poprzez które pacjent zostaje połączony z komputerem analizującym elektrokardiogram (EKG).

Ciągły zapis EKG jest widoczny na monitorze w ciągu całego badania.

Próba wysiłkowa elektrokardiograficzna  jest przeprowadzana na bieżni ruchomej lub cykloergometrze.

Obciążenie wysiłkiem jest stopniowo zwiększane poprzez przyspieszanie przesuwu chodnika i wzrost jego nachylenia. W trakcie badania pielęgniarka dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego na zlecenie lekarza prowadzącego badanie. Po osiągnięciu żądanych parametrów lekarz decyduje o zakończeniu badania. Może być jednak ono przerwane w każdej chwili na życzenie pacjenta lub w momencie wystąpienia niepokojących objawów.

Po wysiłku następuje etap odpoczynku, a następnie pacjent jest odłączany od aparatury, a elektrody są odklejane i wyrzucane.

Dla uzyskania miarodajnego wyniku konieczna jest ścisła współpraca pacjenta z pielęgniarką i lekarzem wykonującym próbę wysiłkową.

W czasie badania pacjent powinien natychmiast informować o pojawianiu się jakichkolwiek dolegliwości (ból, duszność, zawroty głowy, szum w uszach itd.).

Natomiast należy pamiętać, że niewielkie zmęczenie jest zjawiskiem normalnym w przypadku badań obciążeniowych i nie stanowi przyczyny ich przerwania. Nieuzasadnione żądanie przedwczesnego zakończenia próby uniemożliwi uzyskanie informacji, których oczekiwał lekarz kierujący pacjenta na badanie.

 

Możliwe powikłania / zagrożenia

 

Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym. Do najczęściej występujących objawów niepożądanych zalicza się: ból w klatce piersiowej, arytmię, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego, ból kończyn dolnych.U wyjątkowo wrażliwych osób mogą wystąpić skórne objawy alergii kontaktowej w miejscu przyklejenia  elektrod.  Opisywane są bardzo rzadkie przypadki zawału serca i zgonu.     

Jak należy zachowywać się po badaniu?    

 

Wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek w poczekalni przed gabinetem. Pacjent otrzymuje wynik w formie pisemnej. Z wynikiem badania należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.

 

 

 

ELEKTROKADIOGRAFIA (EKG) metodą HOLTERA

 

        Jest to 24-godzinna rejestracja EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, umożliwiająca zapis  pracy serca w tych warunkach. Pacjent ma także możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości kardiologicznych, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na rejestratorze EKG.

Wskazanie do wykonywania badania Holter 24h

·      zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta);

·      choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;

·      ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem serca);

·      omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności - potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych;

·       Inne wskazania lekarskie.

 

Sposób przygotowania do badania

W celu wykonania badania pacjent zgłasza się ze skierowaniem do naszej placówki. Pielęgniarka rejestruje pacjenta  zapisując jego dane osobowe oraz przeprowadzając z nim krótki wywiad medyczny, wyznacza termin badania.

Osoba badana musi wyrazić pisemną zgodę na badanie.

Badanie Holter 24h nie wymaga szczególnych przygotowań. Przed badaniem nie musimy być na czczo i możemy zażyć leki, które przyjmujemy na co dzień. Pamiętajmy jednak, żeby skóra była czysta i nie posmarowana żadnymi olejkami czy balsamami, gdyż do natłuszczonej skóry trudno jest przykleić elektrody. U mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej wskazane jest zgolenie owłosienia przed badaniem lub wskazanych miejscach przez pielęgniarkę.

 

 

Przebieg badania

W dniu badania  przed rozpoczęciem badania wykonujący je pielęgniarka lub technik mogą poprosić Cię o zdjęcie biżuterii i ubrania w celu odsłonięcia klatki piersiowej.

Następnie przykleja na ciele pacjenta elektrody samoprzylepne i podpina do nich rejestrator. Pacjent zostaje przeszkolony z zakresu użytkowania aparatu.

Przez cały czas trwania badania (24h) pacjent jest podłączony do rejestratora podczas swojej codziennej aktywności w dzień oraz w nocy. Celem badania jest rejestracja czynności serca podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Rejestrator, dzięki swoim niewielkim rozmiarom i wadze oraz przymocowaniu do paska, nie stanowi przeszkody w życiu codziennym.

Po wyznaczonym okresie badania (24h)  pielęgniarka zdejmuje rejestrator i odkleja elektrody z ciała pacjenta. Pacjent zostaje poinformowany o terminie oczekiwania na wyniki. Wynik otrzymuje w wersji pisemnej.

 

 

24-GODZINNY AUTOMATYCZNY POMIAR CISNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

 

Badanie to nie jest wykonywane w naszej placówce ale poniższe informacje pozwolą Ci na prawidłowe przygotowanie do badania.

Badanie polega na automatyczny zapisie wartości ciśnienia tętniczego krwi przez 24 godziny podczas normalnej aktywności pacjenta. Tzw. Holter ciśnieniowy to automatyczny, 24 godzinny sposób pomiaru ciśnienia tętniczego. Umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrole jego leczenia. Pacjent przez całą dobę nosi specjalny mankiet, który co 30 min. dokonuje pomiaru w nocy i co 15 minut w ciągu dnia, pompuje mankiet i dokonuje pomiaru ciśnienia wraz z zapisem tętna. Dane z tych pomiarów są zapisywane w niewielkim urządzeniu i następnie komputerowo analizowane.

Wskazanie do wykonywania badania
·      wahania pomiędzy poszczególnymi pomiarami gabinetowymi lub duże różnice między pomiarem gabinetowym a pomiarami domowymi
·      wysokie wartości ciśnienia w pomiarze gabinetowym u pacjenta o małym ryzyku sercowo-naczyniowym
·      nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
·      obecność objawów sugerujących okresowe spadki ciśnienia tętniczego (zawroty głowy, omdlenia, upadki, nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży)
·      podejrzenie istotnych wahań ciśnienia w godzinach nocnych.

 

Przygotowanie  do badania

Osoba badana musi wyrazić pisemną zgodę na badanie. Badanie Holter 24h nie wymaga szczególnych przygotowań. Przed badaniem nie musimy być na czczo i możemy zażyć leki, które przyjmujemy na co dzień. Na badanie przynieść wyniki ewentualnego wcześniejszego pomiaru ciśnienia tętniczego, zgłosić odczuwane dolegliwości oraz aktualnie przyjmowane leki.Założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem. Przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu.

 

Przebieg badania

W celu wykonania badania pacjent zgłasza się do naszej placówki. Pielęgniarka rejestruje pacjenta w systemie zapisując jego dane osobowe oraz przeprowadzając z nim krótki wywiad medyczny. Dane pacjenta zapisywane są także w rejestratorze, który zostaje następnie skonfigurowany pod kątem danego badania. Następnie pielęgniarka zakłada mankiet na wybranym ramieniu pacjenta. Pacjent zostaje przeszkolony z zakresu użytkowania aparatu po czym opuszcza placówkę. Pobyt pacjenta w placówce nie przekracza 30 minut.

Przez cały czas trwania badania (24h) pacjent jest podłączony do rejestratora podczas swojej codziennej aktywności w dzień oraz w nocy. Celem badania jest rejestracja ciśnienia tętniczego podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Rejestrator, dzięki swoim niewielkim rozmiarom i wadze oraz przymocowaniu do paska, nie stanowi przeszkody w życiu codziennym.

Po wyznaczonym okresie badania (24h) Pacjent wraca do placówki gdzie pielęgniarka zdejmuje rejestrator i mankiet zostaje poinformowany o terminie oczekiwania na wyniki (do 7 dni) i opuszcza placówkę. Wynik otrzymuje w wersji pisemnej.

 

 

Jak zachowywać się podczas badania

·      W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa.

·      Proszę prowadzić normalny tryb życia.

·      W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany).

·      W momencie pomiaru nie należy rozmawiać.

·      Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet.

·      Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie.

·      Proszę chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

·      Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków. Dzienniczek badania pacjent otrzymuje w Centrum Kardiologii.

 

·      W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać.

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.