^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Mapka dojazdu do Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. 

Informator dla pacjenta <zobacz artykuł>

Prawa pacjenta <zobacz artykuł>

Cennik usług Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. <zobacz artykuł>

Badania analityczne <zobacz artykuł>

Profil dla kobiet <zobacz artykuł>

Diagnostyka kardiologiczna nieinwazyjna <zobacz artykuł>

Diagnostyka obrazowa <zobacz artykuł>

Diagnostyka endoskopowa <zobacz artykuł>

Poniższy rysunek przedstawia wejścia do Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. dla osób niepełnosprawnych :

 

Legenda : 

1. - Izba Przyjęć, Poradnia Chirurgiczna,

2. - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, RTG, Oddział Chirurgii, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy,

3. - Poradnia Ginekologiczno - Położnicza, Poradnia Psychologiczna, USG, Endoskopia, Labolatorium,

      Oddział Ginekologiczno - Położniczy, Oddział Neonatologii, Oddział Reumatologii, Oddział Wewnętrzny,

      Oddział Pediatryczny,

4. - Oddział Rehabilitacji Medycznej, Poradnia Rehabilitacyjna, Administracja,

 

W budynkach Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 znajdują się windy wewnętrzne umożliwiające poruszanie się osób

na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mogą załatwiać sprawy administracyjne 

w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku Nr 1.

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.