^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

 

 ARCHIWUM

 

Czy urodziłaś się w latach 1950-1969? Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

 

LUX MED po raz kolejny  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

 

Miastko – 8 listopada 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 na Placu Rekreacyjnym „Kaczy Dołek”, ul. Dworcowa

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

 

 

 


 

Co jakiś czas przedstawiamy pracowników naszego szpitala. Dzisiaj prezentacja Jolanty Wolskiej, pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęć

Jolanta Wolska pełni stanowisko pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Miastku. Ze służbą zdrowia związana jest od ukończenia szkoły (1993 r.). Wcześniej pracowała w przychodni „Medyk”, była także instrumentariuszką na bloku operacyjnym w miasteckim szpitalu.

- Zawsze chciałam być pielęgniarką. Lubię ten zawód. Cieszę się, że tak pokierowałam swoim życiem zawodowym. Nie żałuję tego wyboru – mówi pani Jolanta. Dodaje, że praca w szpitalnej izbie przyjęć jest specyficzna, bo jest tu całe spektrum pacjentów, z bardzo różnymi schorzeniami. Zdarzają się też sytuacje bardzo dramatyczne. - Przyjmujemy pacjentów z wypadków, po udarach, zawałach, a więc ze stanami zagrażającymi życiu. Oczywiście są także pacjenci ze skierowaniami na oddziały. I inni. Nie odsyłamy nikogo – mówi Jolanta Wolska. Jeśli chodzi o personel średni, to na dyżurze jest kilka osób.

 

Jolanta Wolska mówi, że wszyscy czekają na utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego. - To korzyść dla mieszkańców Miastka, dla pacjentów, lepsze wyposażenie, itd. Już teraz jest dobra diagnostyka, sprzęt, a może być jeszcze lepiej – zapewnia pielęgniarka oddziałowa.

 


 

 


 

Pod koniec lipca br. w naszym szpitalu została ponownie uruchomiona, po kilku latach przerwy, własna centralna sterylizatornia. Działa praktycznie w tych samych pomieszczeniach, co wcześniej (obok apteki). Wykonane zostały prace adaptacyjne i zakupiony sprzęt m.in. nowy sterylizator. – Planujemy jeszcze wydzierżawić m.in. myjkę do narzędzi – mówi Andrzej Łakomiec, dyrektor ds. administracyjno-technicznych w Szpitalu Miejskim w Miastku. 
Do tej pory narzędzia były wożone do sterylizacji do Słupska. I to kilka razy dziennie. – To generowało duże koszty transportowe. Własna sterylizatornia to oszczędności finansowe, ale też i lepsze gospodarowanie sprzętem oraz organizacja pracy z uwagi na skrócony czas – oznajmia Andrzej Łakomiec.

 


 

Szpital Miejski w Miastku współpracuje z Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Słupsku m.in. jeśli chodzi o staże dla absolwentów zawodów medycznych oraz po kursach zawodowych. Nasza placówka najbardziej zainteresowana jest opiekunami medycznymi oraz technikami radiologami. Obecnie trwa rekrutacja do szkoły.

Szkoła mieści się przy ulicy Bałtyckiej 29 w Słupsku. W tym budynku od 1968 roku kształcono pielęgniarki i położne, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunki dziecięce, techników analityki medycznej. Szkoła wówczas nosiła nazwę Zespół Szkół Medycznych i powszechnie znana była w mieście jako MEDYK. W 2005 roku nazwa szkoły uległa zmianie na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

- Kontynuujemy kształcenie zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy i możliwościami szkoły przy pełnej akceptacji kierunków przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz w uzgodnieniu z Pomorską Wojewódzką Radą Rynku Pracy w Gdańsku – informuje Marzena Osuch, dyrektorka szkoły. - Nasi absolwenci to fachowcy profesjonalnie przygotowani do pracy z chorym, posiadający niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Przygotowani są do udzielania pomocy przedmedycznej i świadczenia usług pielęgnacyjno - opiekuńczych w odniesieniu do osób dorosłych oraz dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych i niesamodzielnych. Tworząc warunki sprzyjające rozwijaniu zainteresowań młodzieży w szkole są prowadzone koła zainteresowań takie jak: Klub Honorowych Dawców Krwi, Szkolne Koło Masażysty, Koło Wolontariatu, Koło Czytelnictwa. Słuchacze redagują i wydają gazetkę szkolną „ESKULAP”. Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby społeczne i możliwości rynku pracy, ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i fundacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Kształcimy w systemie dziennym, stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym na kierunkach: 
• technik masażysta ( także klasa integracyjna dla osób niewidomych i słabowidzących) - 2 lata,
• technik usług kosmetycznych – 2 lata
• opiekun medyczny - 1 rok,
• opiekunka dziecięca - 2 lata,
• opiekunka środowiskowa – 1 rok,
• terapeuta zajęciowy - 2 lata,
• asystentka stomatologiczna – 1 rok,
• asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok,
• opiekun w Domu Pomocy Społecznej – 2 lata,
• opiekun osoby starszej – 2 lata
• technik sterylizacji medycznej - 1 rok,
• technik elektroradiolog - 2,5 roku.
• protetyk słuchu – 2 lata
Kandydaci do ww. zawodów powinni mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana). Zapewniamy bezpłatną naukę i praktyki zawodowe

PROWADZIMY NABÓR NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE ( KKZ):
Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są po gimnazjum, szkole podstawowej, zawodowej lub średniej. 
* OPIEKUN MEDYCZNY 
*TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 
* OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Jest to nowa forma kształcenia osób dorosłych w systemie zaocznym. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia. Nauka na kursie jest bezpłatna.

Stwarzamy duże możliwości zdobycia atrakcyjnych zawodów, możliwość przekwalifikowania się i uzyskania nowych kwalifikacji poprzez bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Od 2017 roku szkoła uczestniczy w projekcie pn. „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” i w związku z powyższym oferujemy uczniom naszej szkoły, w ramach środków unijnych, możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach oraz w płatnych stażach zawodowych. 
Ponadto szkoła przystąpiła do projektu pn. „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia” dzięki któremu doposażyliśmy istniejące już pracownie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i doposażamy nowe pracownie dla nowych kierunków kształcenia.

Nauka zarówno w szkole policealnej jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych rozpoczyna się od 1 września 2019 r.

 

 


 

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie zapomina o naszym szpitalu. Niedawno otrzymaliśmy 10 rozkładanych foteli, które trafiły do każdej sali na oddziale dziecięcym. Fotele przeznaczone są dla rodziców, którzy przebywają na oddziale razem z dziećmi. Dziękujemy z całego serca.

 


 

Nieskazitelna, punktualna, lojalna, uczynna, wzór koleżeństwa w pracy – tak o pani Wiesławie Liszewskiej mówi Renata Kiempa – prezes Szpitala Miejskiego w Miastku. Pani Wiesława w lipcu br. przeszła na emeryturę po 34 latach pracy. Najpierw był to sekretariat, później statystyka, a na koniec Rejestr Usług Medycznych – bardzo ważna komórka w szpitalu, która rozlicza, wystawia faktury, przesyła sprawozdania do NFZ. – Nie będę ukrywać, że chciałam, aby tak wspaniały człowiek i znakomity pracownik został z nami dłużej – nie kryje prezes Renata Kiempa. Pracownicze pożegnanie było uroczyste i miłe - z listem gratulacyjnym, podziękowaniami, prezentami. Pani Wiesławie życzymy wszystkiego najlepszego.

 


 

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko:
Pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Oferujemy:
 Elastyczne warunki zatrudnienia – umowa o pracę / umowa zlecenie / kontrakt pielęgniarski
 możliwość rozwoju zawodowego
 przyjazne środowisko pracy

Wymagamy:
 wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie
 aktualne prawo wykonywania zawodu
 sumienności, samodzielności i dobrej organizacji pracy
 cierpliwości i życzliwości
 komunikatywności i otwartości

Mile widziane:
 doświadczenie w zawodzie
 specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa dla przewlekle chorych, pielęgniarstwa zachowawczego, opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

Osobą upoważnioną z ramienia Szpitala w celu udzielania niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:
Wioletta Barańska – Naczelna Pielęgniarka; Tel. 59 8570964; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje z dopiskiem:
Na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Na adres:
Szpital miejski w Miastku Sp. z o.o. 
Ul. Gen. Wybickiego 30
77-200 Miastko
Z dopiskiem „ Pielęgniarka ZOL”


 

Szpital Miejski w Miastku odnowił normę ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji. To kolejne potwierdzenie faktu, że wszystkie dane w placówce, także te dotyczące pacjentów, są bezpieczne. Nasza placówka była badana przez zewnętrzną certyfikującą jednostkę.


 

Szpital Miejski w Miastku przymierza się do złożenia wniosku o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych we wszystkich obiektach.

– W minionych latach nie było unijnego finansowania prac termomodernizacyjnych dla takich placówek jak nasza. W tym roku jest inaczej. Pokazała się informacja o konkursie na dofinansowanie. Jesienią ma być ogłoszony nabór przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można będzie uzyskać 85 procent dofinansowania, a 15-procentowy wkład własny może stanowić niskooprocentowana i rozłożona na lata pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Renata Kiempa, prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku.

Szpital jest w zasadzie już przygotowany do złożenia wniosku, bo ma audyty energetyczne, które teraz są tylko aktualizowane, m.in. z powodu przyłączenia placówki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Chodzi o całościowe prace termomodernizacyjne (dachy, ściany, wymiana instalacji, oświetlenie).

Według szacunków szpital może oszczędzić po termomodernizacji około 30 procent kosztów.

 


 

Alicja Szczepanek prowadzi w szpitalu edukację dla pacjentów z cukrzycą

Alicja Szczepanek to pielęgniarka oddziałowa oddziału reumatologicznego Szpitala Miejskiego w Miastku. Zajmuje się także działalnością edukacyjną dla pacjentów z cukrzycą, ale nie tylko, bo przygotowywała też wskazówki edukacyjne w różnych innych chorobach przewlekłych.

Cukrzyca to jedna z chorób cywilizacyjnych. Są to zaburzenia metaboliczne wiążące się ze wzrostem poziomu cukru. Etiologię i podłoże ma różne. Są różne typu cukrzycy i w zależności od jej rodzaju, edukacja jest zróżnicowana. Cukrzyca to podstępna choroba, prowadzi do wielu poważnych powikłań.

- Cukrzyk wymaga dużej edukacji. Rozmawiamy o zmianie stylu życia, żywienia, diety. Jest też nauka podawania insuliny. Rozmowy trwają nawet kilka godzin, w zależności od percepcji pacjenta. Mamy ich w różnym wieku. Prowadzę także działalność edukacyjną w szkołach, też dla nauczycieli, ze wskazaniem jak postępować w stosunku do dzieci chorych na cukrzycę. Ściśle współpracuję z Federacją Diabetologiczną w Krakowie – mówi Alicja Szczepanek. - Moje doświadczenia rodzinne zdecydowały, że zajęłam się edukacją diabetologiczną. Kiedy 30 lat temu u mojej mamy zdiagnozowano cukrzycę, zostaliśmy odesłani do domu i lęk zaczął się za drzwiami szpitala. Pacjenci sami sobie nie poradzą. To jest stres. Trzeba etapów nauczania, nie wszystko w jeden dzień. Lekarze kierują do mnie pacjentów. Ważne jest środowisko, czy pacjent z kimś mieszka, czy ma kogoś do pomocy. Włączam rodzinę do edukacji, to też jest bardzo ważne. Wszystko odbywa się w szpitalu. Jest także współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi w POZ.

Alicja Szczepanek zajmuje się nowymi pacjentami z cukrzycą, jest też reedukacja starych albo edukacja starych, bo wcześniej nigdy się ona nie odbyła.

Pani Alicja jest autorką dwóch standardów diabetologicznych: opieka w stopie cukrzycowej oraz u chorego w wieku podeszłym. - Wiedza pacjentów nie jest duża, choć to się powoli zmienia, a profilaktyka jest coraz lepsza. Pamiętajmy, nie diagnozujmy cukrzycy z gleukometru, a tylko z badań krwi.

Alicja Szczepanek współpracuje także edukacyjnie z pielęgniarkami i lekarzami przy innych chorobach.


 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił portal zdrowedane.nfz.gov.pl, na którym można znaleźć wiele cennych informacji.

https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

Dane znajdujące się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią bogate źródło informacji, z którego mogą i powinni korzystać nie tylko decydenci, ale również lekarze, menedżerowie, a przede wszystkim pacjenci. 28 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił portal zdrowedane.nfz.gov.pl, na którym można znaleźć wiele cennych informacji. Jako jedną z istotniejszych funkcji tego narzędzia postrzegamy wsparcie pacjentów w procesie poruszania się w systemie ochrony zdrowia, umożliwienie podejmowania decyzji co do miejsca leczenia w oparciu o zweryfikowane informacje.

Porównanie placówek

W części „Porównanie placówek” informacje te dotyczą funkcjonowania świadczeniodawców - poradni, szpitali. Prosty sposób prezentowania wskaźników ma służyć wzrostowi świadomości przede wszystkim pacjentów, ale i lekarzy, urzędników, czy menedżerów, oraz ułatwiać im podejmowanie decyzji. Zastrzegamy, że interpretacja przedstawionych danych nie zawsze jest jednoznaczna, czasem wymaga całościowego spojrzenia na zestaw wskaźników lub uwzględnienia poszczególnych kontekstów, np. regionalnych. Niewątpliwie jednak udostępnienie tych informacji będzie służyło uporządkowaniu dyskusji, w szczególności w części dotyczącej jakości udzielanych świadczeń.

Obecnie dostępne są wskaźniki dotyczące wybranych nowotworów. Podstawowymi wskaźnikami są - liczba zabiegów i średni czas trwania hospitalizacji.

Prezentację wskaźników rozpoczynamy od zbiorczej tabeli, w której przedstawione są wszystkie wskaźniki dla danego problemu zdrowotnego na wybrany moment w określonym czasie. Wizualizacje umożliwiają analizę zmiany poziomu wskaźnika w czasie, w tym porównania regionalne oraz pomiędzy świadczeniodawcami. Pomoc w nawigowaniu po przygotowanych narzędziach znajduje się w pliku „FAQ” w danym obszarze.

https://zdrowedane.nfz.gov.pl/


 

W Gdyni odbyło się II Forum Wizja Rozwoju. Jeden z dyskusyjnych paneli dotyczył „Roli szpitali powiatowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. Jego moderatorem była Elżbieta Rucińska-Kulesz – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a wśród prelegentów-ekspertów znalazła się Renata Kiempa - Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku.

W Polsce funkcjonuje ponad 200 szpitali powiatowych, które hospitalizują około 30 procent pacjentów w całym kraju. Tak, jak w przypadku samorządów, ich sytuacja jest zróżnicowana – część radzi sobie świetnie, inne potrzebują wsparcia. Jedną z ważniejszych zmian w zakresie ochrony zdrowia, która miała wpływ także na funkcjonowanie szpitali powiatowych, było uruchomienie w 2017 roku tzw. „sieci szpitali”, czyli systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Do sieci należą: szpitale I, II, III stopnia, onkologiczne lub pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie. Wprowadzenie sieci miało uporządkować system, zapewnić ciągłość i stabilność finansowania szpitali.

- Wymieniliśmy doświadczenia dotyczące przede wszystkim systemu finansowania szpitali miejskich i powiatowych. Ogólnie sytuacja placówek pogarsza się. W systemie jest za mało pieniędzy, a samorządy nie są już w stanie dokładać do szpitali. Były konkluzje dotyczące m.in. tego, aby różne placówki nie dublowały specjalizacji, aby nie było takiego rozproszenia. Będą musiały nastąpić zmiany w sieci szpitali – mówi Renata Kiempa, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku.


 

Szpitalna wewnętrzna apteka to farmakologiczne serce Szpitala Miejskiego w Miastku. Bez niej palcówka nie mogłaby funkcjonować. Renata Kiempa, prezes szpitala mówi, że przy podziale spółki na Miastko i Bytów, wspólna apteka została przejęta przez Bytów. W Miastku trzeba było tworzyć ją formalnie na nowo od podstaw.

- Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne dla szpitala. Dostarczamy leki, wyroby medyczne, częściowo środki dezynfekcyjne, suplementujemy worki żywieniowe dla pacjentów, przygotowujemy leki recepturowe – mówi Ewelina Jąder-Włach, kierownik apteki. - Działamy w komitecie terapeutycznym szpitala. Dbamy o to, aby w leczeniu wykorzystywać bezpieczne, nowoczesne leki, pilnujemy jakości leków, czuwamy nad tym, aby w odpowiednim czasie wycofać leki z oddziałów, jeśli zachodzi taka konieczność. Reagujemy na bieżąco, współpracując z oddziałami, w przypadku czasowego braku na rynku niektórych grup leków. 
Leki kupowane są oczywiście w ramach przetargów. Ich obrót jest ściśle monitorowany, jest wiele obostrzeń, reżimów.

Szpital czasami boryka się z problemem zakupu niektórych leków, tak jak wszystkie inne placówki. Wynika to np. z braku na rynku substancji, które są półproduktem dla konkretnych medykamentów. Możliwe jest sprowadzenie niektórych leków z zagranicy w ramach indywidualnego zapotrzebowania szpitala.

W szpitalu wdrażany jest system informatyczny, który będzie wspierał nadzorowanie gospodarki lekami np. zużycie na oddziałach. Poza tym, zużycie każdego leku będzie przypisane do konkretnego pacjenta.

Szpitalna wewnętrzna apteka pracuje do godz. 15, ale oczywiście w sytuacjach nagłych farmaceuci pojawią się na miejscu w każdym czasie, aby wydać lek z magazynu. 
Apteka to kilka pomieszczeń, jak m.in. magazyn, pomieszczenie do przygotowania leków recepturowych, pokój żywieniowy.

Na zdjęciu (od lewej): Jolanta Szczerbuk – technik farmaceutyczny, Ewelina Jąder-Włach – mgr farmacji, kierownik apteki, Katarzyna Nielipuk – mgr farmacji, zastępca kierownika apteki, Izabela Mionskowska – technik farmaceutyczny.


 

Oddział chorób wewnętrznych naszego szpitala czeka w końcu 2020 r. kompleksowa modernizacja (za 2 mln zł) w ramach dużego unijnego projektu. Zmiany na lepsze są oczywiście wdrażane przez cały czas. Oddziałem kieruje specjalista chorób wewnętrznych Mariusz Wojcieszyński. Zespół tworzą także m.in. lekarze Paweł Sokołowski, Bartosz Włach i Magdalena Tomczak. M. Wojcieszyński i P. Sokołowski są w trakcie kończenia kolejnej specjalizacji w zakresie reumatologii.

- Oddział posiada 30 łóżek. Jest praktycznie cały czas obłożony i z tego punktu widzenia trochę za mały. Dużo jest pilnych przyjęć. W naszym szpitalu, jak i w każdym innym, są okresy, szczególnie wakacyjne i świąteczne, w których niejako wymuszane jest przyjęcie starszych, schorowanych pacjentów. Każdemu zapewniamy dobrą, kompleksową opiekę, leczenie – mówi Renata Kiempa, prezes Szpitala Miejskiego w Miastku.

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, przewodu pokarmowego i innymi. Są także pacjenci z chorobami nowotworowymi, neurologicznymi. Oddział ma wydzielone sale z 4 łóżkami intensywnego nadzoru. Są bardzo dobrze wyposażone. W ogóle jeśli chodzi o sprzęt., to oddział jest stale w niego doposażany. To m.in. nowe łóżka, kardiomonitory, centrala monitorująca.

Wspomniana wcześniej modernizacja (planowana w 2020 r.) to m.in. wymiana instalacji, stworzenie nowych gabinetów zabiegowych, diagnostycznych, przebudowa sal dla pacjentów, poprawa funkcjonalności oddziału. I oczywiście zakup nowego specjalistycznego sprzętu.


 

Przedstawiamy dział rehabilitacji ambulatoryjnej naszego szpitala, którym kieruje mgr Henryk Marciszonek. - To osoba, łącząca w sobie wiele cech, które przekładają się na bardzo dobrą organizację pracy i wysoką jakość usług medycznych – podkreśla Renata Kiempa, prezes Szpitala Miejskiego w Miastku.

Rehabilitacja ambulatoryjna to fizjoterapia oraz lekarska opieka, także dla osób niepełnosprawnych. – W naszym szpitalu wykonujemy wszystkie zabiegi związane z rehabilitacją ambulatoryjną. To: elektroterapia, hydroterapia, krioterapia, światłolecznictwo, kinezyterpia, masaż lecznicy. Mamy dobry sprzęt i cały czas go uzupełniamy, wzbogacamy. Są nowe urządzenia m.in. do krioterapii – informuje Henryk Marciszonek.

 

To nie koniec. Najpóźniej w 2020 r. planowane jest uruchomienie rehabilitacji kardiologicznej (do 15 łóżek). Lokalizacja to górna część starej szpitalnej apteki. Na dole, w tym samym obiekcie mają powstać pomieszczenia zabiegowe.

Obecnie w ambulatorium rehabilitacyjnym pracuje 11 fizjoterapeutów. – Mamy braki kadrowe. I chętnie przyjmiemy nowe osoby do pracy – mówi Henryk Marciszonek.

 
 
 

 


 

Dzisiaj (12 maja) przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. To trudny zawód wymagający dużych kompetencji, cierpliwości, empatii. 

Składamy serdeczne podziękowania za rzetelną pracę i poświęcenie dla dobra pacjentów. Życzymy zdrowa, zawodowej satysfakcji, wszelkiej pomyślności.

 


Dzisiaj (5 maja) przypada Międzynarodowy Dzień Położnej. To święto ustanowione w 1991 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Położnych. Dodajmy, że w Polsce, od wielu lat, oddolnie i bez oficjalnego ustanowienia, za jedną z najważniejszych dat w środowisku położnych, uznaje się 8 maja. To rocznica urodzin bohaterskiej polskiej położnej - Stanisławy Leszczyńskiej.

 

Wszystkim położnym życzymy zdrowia, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji. Wasza praca to poświęcenie na rzecz drugiego człowieka. Dziękujemy. 

 


 

Niech to będzie czas przepełniony wiarą, nadzieją i miłością

 

 


 

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym gościliśmy studentki pracy socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Była wspólna zabawa, miło i sympatycznie spędzony czas. 

 


 

Fundacja WOŚP przekazała naszemu szpitalowi nowoczesny aparat USG do badania noworodków oraz kilkanaście łóżeczek. Dziękujemy 

 


 

W naszym szpitalu cały czas coś się dzieje, jeśli o remonty i zakupy sprzętu. Prace są większe lub mniejsze. Wszystkie służą poprawie jakości i bezpieczeństwa usług medycznych. Poprawiamy także miejsca pracy pracowników. Niedawno adaptację przeszedł punkt pielęgniarski z pokojem przygotowań na oddziale ginekologicznym. Pojawił się nowy sprzęt, meble. Na ukończeniu jest adaptacja pomieszczenia gospodarczego na gabinet lekarski. 

 


 

 W Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się gala plebiscytu Dziennika Bałtyckiego "Osobowość Roku 2018". Pani Renata Kiempa - prezes Szpitala Miejskiego w Miastku odebrała nagrody za pierwsze miejsce w powiecie bytowskim w kategorii "Samorządność i społeczność lokalna" oraz za trzecie miejsce w finale wojewódzkim w tej kategorii. - Traktuję te nagrody jako wyróżnienie dla wszystkich pracowników szpitala. Dziękuję wszystkim - mówi pani Renata Kiempa.


 

W cyklu publikacji będziemy przedstawiać naszych pracowników, nie tylko medycznych. Wcześniej zamieściliśmy wpis o pani Danucie Kuniszewskiej, pielęgniarce koordynującej (oddziałowej) w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Dzisiaj przedstawiamy panią Renatę Szymczyk, kierownika kadr i płac w Szpitalu Miejskim w Miastku.

- Pani Renata Szymczyk pracuje w spółce od początku jej istnienia. Kadry i płace w szpitalu to jedna z kluczowych komórek. Borykamy się, jak większość placówek, z brakiem personelu. Pracownicy tego działu aktywnie więc poszukują nowych pracowników, biorą czynny udział w polityce zatrudnienia. Dzisiaj jest rynek pracownika, a nie pracodawcy, a więc to wymaga innego podejścia, innych działań. Pracownicy kadr i płac muszą być na bieżąco z przepisami, a zmian jest bardzo dużo. Na nich spoczywa także poszukiwanie źródeł zewnętrznego dofinansowania do stanowisk pracy, staży, itd. – mówi pani Renata Kiempa, prezes Szpitala Miejskiego w Miastku.

Szpitalne kadry i płace, to razem z panią kierownik, trzy osoby. Wszyscy nieustannie się szkolą. Teraz w naszym szpitalu wdrażany jest system informatyczny, a to też nowe wyzwania. – Pani Renata Szymczyk ma ogromne doświadczenie i dużą wiedzę. Pracuje dla dobra zakładu, ale nigdy kosztem pracownika. Jest bardzo odpowiedzialna – podkreśla pani prezes.

- W dziale płac i kadr pracuję od 36 lat. Teraz w Szpitalu Miejskim w Miastku, a wcześniej w szpitalach w Miastku i Bytowie w innych strukturach organizacyjnych – mówi pani Renata Szymczyk. – Kadry i płace w szpitalu to prawdziwa zawodowa szkoła życia. Trzeba znać, być na bieżąco z różnymi przepisami, które bardzo często się zmieniają. Są różne formy zatrudnienia, zasady. No i to całkiem duży zakład. W swojej pracy dbam o zakład, kierując się dobrem pracowników.


 Zmiany na oddziale pediatrycznym naszego szpitala. Małych pacjentów zapewne najbardziej ucieszą kolorowe ściany na korytarzach. Drzewa, trawa, kwiaty, słońce. Generalnie, piękne okoliczności przyrody. No i są jeszcze latawce. – Kreujemy radość na oddziale dziecięcym. Te obrazy mają umilić dzieciom pobyt w szpitalu – mówi Maciej Kot, jeden z twórców tego, co możemy oglądać na ścianach. Kolorowe korytarze powstały dzięki MWS sp. z o.o. – właściciel marki Tymbark, Kapela Cafe Tomasz Kapela Koszalin.

Zmiany na oddziale pediatrycznym, to nie tylko kolorowe korytarze. – Remont oddziału trwa od kilku miesięcy – mówi Beata Dąbrowska – Remesz, ordynator oddziału pediatrycznego w naszym szpitalu. Jest większa i lepiej wyposażona izba przyjęć (m.in. aparat USG). Są dwie sale, które stale można teraz monitorować z punktu pielęgniarskiego. Oddział został oddzielony przegrodą od sąsiedniego korytarza. Wymieniono częściowo instalacje. Jest izolatka z węzłem sanitarnym. Do odświeżenia zostały jeszcze tylko trzy sale, świetlica. Zarząd spółki myśli także o wymianie podłóg. Remont sfinansowany został ze środków własnych szpitala.

 

 

 

 

 


 

Przed nami duża i ważna inwestycja polegająca m.in. na przebudowie bloku operacyjnego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny zostać wykonane do końca 2020 r. Już teraz jednak doposażamy blok operacyjny. Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego. Najważniejszym zakupem jest rentgen śródoperacyjny z ramieniem C, który wykorzystywany jest w trakcie zabiegów. Ma on też funkcje, których nie miał wcześniejszy wysłużony już aparat. Chodzi m.in. o angiografię tętnic i żył. Koszt aparatu to około 350 tys. zł. Kolejnym zakupem jest śródoperacyjny aparat USG (około 150 tys. zł). Zakupiliśmy także dwie diatermie chirurgiczne. Z wyposażeniem kosztowały około 110 tys. zł. Inne nowe nabytki to m.in. wieża laparoskopowa z wyposażeniem, aparaty EKG, kardiomonitory.

 

 


 

Wygodne, bardzo funkcjonalne i z napędem elektrycznym – w zdecydowanej większości takimi łóżkami dysponuje obecnie nasz szpital. W ostatnim czasie, dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, kupiliśmy około 100 nowoczesnych łóżek, które znalazły się m.in. na oddziale chirurgii, wewnętrznym, reumatologii. – Łóżka są łamane, a więc można poszczególne ich części ustawić w różnych pozycjach. Wszystko sterowane jest pilotem. Takie łóżka to wygoda dla pacjentów, ale i udogodnienie w procesie leczenia i w opiece – mówi Andrzej Łakomiec, dyrektor do spraw administracyjno-technicznych w Szpitalu Miejskim w Miastku. Koszt zakupu łóżek to około 670 tys. zł brutto (w tym są też materace i szafki). Dofinansowanie z RPO wyniosło 85 procent.

 


 

Miło nam poinformować, że pani Renata Kiempa, prezes Szpitala Miejskiego w Miastku została Osobowością Roku 2018 w powiecie bytowskim w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego w kategorii "Samorządność i Społeczność Lokalna" . - To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i zobowiązanie. Odbieram ten tytuł jako wyróżnienie dla całego szpitalnego zespołu. I wszystkim serdecznie dziękuję - mówi pani Renata Kiempa.


 


Zaangażowana, kompetentna, pracowita, wymagająca od siebie i innych. Kto? Danuta Kuniszewska, pielęgniarka koordynująca (oddziałowa) w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Pani Danuta stworzyła znakomity zespół, dzięki któremu pacjenci mogą czuć się w zakładzie, jak w rodzinnym domu. Tak mówią sami podopieczni oddziału, jak i ich rodziny. – Cenię panią Danutę Kuniszewską za ogromne zaangażowanie, zdolności organizacyjne, wykraczanie poza zwykłe obowiązki, inicjatywę. Zbudowała bardzo solidny zespół - mówi Renata Kiempa, prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku.

ZOL rozpoczął swoją działalność na początku 2011 r. Obecnie dysponuje 43 łóżkami. – I wszystkie są zajęte. Od razu moglibyśmy przyjąć około 20 nowych osób - mówi Danuta Kuniszewska. Pracę w szpitalu zaczęła w 1989 r. Do 2010 r. pracowała na oddziale wewnętrznym, później na oddziale paliatywnym, który przez jakiś czas funkcjonował w szpitalu, no i następnie w ZOL-u od początku jego istnienia. – Pacjenci i ich rodziny podkreślają, że czują się u nas dobrze. Mówią o przyjaznej, ciepłej atmosferze. Dla nas są to bardzo ważne oceny, słowa. Zależy nam, aby tak właśnie działał nasz zakład – podkreśla D. Kuniszewska. – Kocham tę pracę. Nie wyobrażam sobie innej. Starsze, chore osoby wymagają leczenia, ale także zainteresowania. Pamiętajmy, że każdy z nas będzie kiedyś stary, wymagający opieki. Bardzo ważny jest codzienny bezpośredni kontakt. Trzeba być człowiekiem, godnie traktować starszych potrzebujących ludzi. Zawsze mówię pracownikom, że powinni traktować osoby starsze, tak jak byliby to ich rodzice. Mamy bardzo dobry zespół, dobrany, empatyczny, rozumiejący potrzebny innych. Nie ma tu przypadkowych osób.

Zespół to m.in. pielęgniarki, rehabilitanci, opiekunki, personel pomocniczy, gospodarczy, kuchenkowa.  - Posiłki dostajemy z kuchni, ale też sami je przygotowujemy. Organizujemy spotkania, imprezy. Zawsze mamy wspólną wigilię. Zapraszamy proboszcza. Jest tak jak w domu. Sami robimy potrawy, np. pierogi. Pomaga nam kuchnia. Przygotowujemy ciasta. Z innych wydarzeń są także grille, koncerty – wymienia D. Kuniszewska. ZOL współpracuje m.in. z PMDK w Miastku (Grażyna Jamniak i Ewa Surma), SP nr 3 w Miastku (Marzanna Hasulak), SP nr 1 w Miastku (Agnieszka Witkowska, Bogumiła Sobczak), Dorotą i Zbigniewem Bilińskimi.

W naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym bardzo ważna jest praca psychologiczna. Zajmuje się nią m.in. pani Anetta Jaworska. To zajęcia indywidualne i grupowe.

 

ZOL prowadzi kronikę od stycznia 2011 r. Dokumentuje w ten sposób życie oddziału. Wpisują się do niej pacjenci, ich rodziny. – A my wszyscy jesteśmy tutaj taką wielką jedną rodziną. W pracy jestem wymagająca, ale opieka musi być dobra. Zawsze dużo rozmawiam z rodzinami, pytam o odczucia. Też o to, czy coś im się nie podoba. Takie rozmowy są bardzo istotne. Jestem bardzo otwarta, pozostałe osoby też – podkreśla D. Kuniszewska. Zawodowo ma specjalizację geriatryczną, paliatywną, magistra organizacji ochrony zdrowia. Jak mówi, stale trzeba się doskonalić.

 

 


 

Chcecie Państwo wspomóc Szpital Miejski w Miastku? Jeśli tak, to możecie Państwo przekazać 1 procent podatku wpisując w zeznaniu podatkowym: KRS 0000050135 "Miastko".

 

Z góry serdecznie dziękujemy

 

 

 


 

 

 


 

Nasz szpital wzbogacił się o bardzo nowoczesny stacjonarny aparat RTG. Kosztował około 1,2 mln zł. Rentgen został sfinansowany m.in. ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i przy wsparciu gminy Miastko (15 procent). Nasza placówka posiada teraz dwa stacjonarne aparaty RTG. 

 

 


 

W przyjętym budżecie gminy Miastko na 2019 rok znalazły się wydatki inwestycyjne dotyczące m.in. Szpitala Miejskiego w Miastku. Radni przeznaczyli 2 114 432 zł na wkład do projektu „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz 84 183 zł jako trzecia transza dotacji na projekt dotyczący wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. 

 

 

 


 

 

Z radością informujemy, że Szpital Miejski w Miastku po raz kolejny uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.  - Certyfikat akredytacyjny potwierdza bezpieczeństwo udzielanych świadczeń medycznych oraz wysoką ich jakość. Wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces przygotowania do certyfikacji serdecznie dziękuję, a szczególnie Pani Wiolecie Barańskiej oraz Magdalenie Tomczak  - mówi Renata Kiempa, prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku. 

 


 

Dzisiaj w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odbył się Dzień Babci i Dziadka. Z koncertem dla naszych pensjonariuszy wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku. To był piękny wokalny występ. Młodzi ludzie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dorian II w Sławnie upiekli pyszne pierniki, których każdy mógł skosztować, a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bierkowie przygotowały laurki i papierowe serca z życzeniami. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ten piękny dzień. Osobne podziękowania kierujemy do pani Anetty Jaworskiej, naszej psycholog, która o wszystko zadbała.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wszyscy jesteśmy poruszeni śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W tych smutnych okolicznościach odnotujmy jednak, że WOŚP w Miastku, Trzebielinie i Białym Borze zebrała 56 787, 46 zł. Dziękujemy wszystkim ludziom otwartego serca

 


 

 W niedzielę (13 stycznia) 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście weźmiemy w nim udział. – Mieszkańcy gminy Miastko, całego regionu udowodnili, że są bardzo otwarci na pomoc. Nasz szpital dzięki temu wsparciu otrzymał, od 2014 r., sprzęt o wartości około 700 tysięcy złotych – informuje Renata Kiempa, prezes Szpitala Miejskiego w Miastku. To m.in.: inkubator, kardiotokograf, stanowiska do resuscytacji, lampy do fototerapii, fotel do kangurowania, urządzenia do badania słuchu, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, łóżka elektryczne, aparat USG, kardiomonitor. – W tym roku przyjadą jeszcze do nas m.in. aparat USG, inkubator zamknięty, kardiomonitor, pulsoksymetr – mówi Renata Kiempa. – Gorąco zachęcam Państwa do udziału w WOŚP, dziękując za lata poprzednie. To, co wrzucacie Państwo do puszek, trafia także do naszego szpitala na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Do zaangażowania się w WOŚP zachęca także Małgorzata Batruch, koordynator oddziału neonatologicznego w Szpitalu Miejskim w Miastku. - Dostajemy naprawdę bardzo dużo sprzętu, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni - mówi Małgorzata Batruch.


 

Pod koniec grudnia 2018 r. nasz szpital został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja została zrealizowana ze środków gminy Miastko. Dziękujemy 

 


W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w środę w naszej placówce odbyły się konsultacje w sprawie zakażeń szpitalnych. Konsultacji udzielał dr Paweł Grzesiowski, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Prezes Fundacji Instytut Polityki Zakażeń.

  

Na oddziale położniczym w naszym szpitalu odbyła się miła uroczystość. Koordynator oddziału pan Jarosław Świergiel, w towarzystwie prezes szpitala pani Renaty Kiempy, wręczył statuetkę oraz dużego pluszowego misia (to już taka tradycja) państwu Annie i Maciejowi Dunder z Miastka. Ich syn Witold, jest pierwszym dzieckiem urodzonym w naszym szpitalu w 2019 r. Przyszedł na świat 2 stycznia o godz. 12.15. To nie były jedyne prezenty tego dnia. Wręczyli je także w imieniu władz miejskich pan Tomasz Borowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku oraz pani Elżbieta Kozieł – sekretarz w Urzędzie Miejskim w Miastku. Były też serdeczne życzenia od pani burmistrz Danuty Karaśkiewicz, która nie mogła ich złożyć osobiście z powodu choroby. Życzymy rodzicom i małemu Witoldowi samych słonecznych, radosnych, zdrowych dni.

 


 

Z dniem 1 stycznia 2019r. uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca pacjentom możliwość rejestracji na wizyty do poradni i pracowni USG naszej placówki. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy kliknąć w podany link erejestracja.szpitalmiastko.pl albo kliknąć w obrazek w lewym menu o nazwie "e-Rejestracja".

Uwaga. Należy pamiętać, iż godzina przyjęcia w placówce nie zawsze może pokrywać się z godziną zarezerwowanej wizyty, ponieważ uzależniona jest ona od liczby pacjentów i czasie im poświęconemu. 

 


 

W związku z faktem iż Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. posiada certyfikat "Szpital bez bólu", w zakładce Dla pacjenta / Informator dla pacjenta umieszczone zostały informacje na temat w jaki sposób nasza jednostka dba o pacjentów w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wskazanej sekcji..
Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Więcej informacji w ulotce.

 


 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. informuje, że dzień 30 marca 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników szpitala w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. W związku z tym nieczynna będzie administracja szpitala oraz poradnie specjalistyczne (oprócz POZ). Oddziały szpitalne pracować będą tak jak w dni wolne od pracy.

 


 

 

W zakładce Dla pacjenta / Informator dla pacjenta zamieszczony został komunikat Ministra Zdrowia dotyczący szczepieniom przeciw pneumokokom. Polecamy zapoznanie się z jego treścią.

 

 


 

 

 !!! UWAGA !!! - OGRANICZENIE ODWIEDZIN ODWOŁANE ( akt. 24.04.2018r.)

 


 

 

 

 


 

 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować o sukcesie związanym z rankingiem pn. "Bezpieczny Szpital 2017" przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Nasza placówka zajęła w nim 84 miejsce (10 w województwie pomorskim) i tym samym znalazła się w "Złotej setce" szpitali w Polsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym szpital poprawił swoją pozycję o 20 miejsc. Kryteriami rankingu były m.in.: sposób zarządzania, jakość świadczonych usług, komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Według słów pani Renaty Kiempy, Prezes Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. :

 

- Dla nas jest to ogromny sukces, bo przed nami jest tylko jeden szpital powiatowy, a cała reszta to wojewódzkie. Szczególnie cieszy wysoko oceniona jakość opieki i opieka medyczna, gdzie szpital uzyskał punktację wyższą od średniej 100 szpitali. Ranking pokazuje również, że wiele jest do zrobienia jeszcze w zakresie infrastruktury, ale dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej na modernizację, obszar ten zostanie w najbliższym czasie udoskonalony. Mamy nadzieję, że jest to dobry prognostyk na przyszłość i nasz Szpital będzie poprawiał w dalszym ciągu swoje wyniki. Znalezienie się w tak zaszczytnym towarzystwie to zasługa całego personelu, za co serdecznie pragnę mu podziękować i pogratulować sukcesu.  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

Więcej informacji nt. rankingu na stronie CMJ

 

 

 


 

/ * Definicje stylu * / table.MsoNormalTable {nazwa-stylu mso: "Tabela normalna"; mso-tstyle-rowband-size: 0; mso-tstyle-colband-size: 0; mso-style-noshow: tak; mso-style-priority: 99; mso-style-parent: ""; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top: 0 cm; mso-para-margin-right: 0 cm; mso-para-margin-bottom: 10.0pt; mso-para-margin-left: 0 cm; wysokość linii: 115%; mso-paginacja: wdowa-sierota; rozmiar czcionki: 11.0pt; rodzina czcionek: "Calibri", "sans-serif"; mso-ascii-rodzina czcionek: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-rodzina czcionek: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US;}

„Bo uśmiech dzieci jest najpiękniejszy”

 

/ * Definicje stylów * / table.MsoNormalTable {nazwa-stylu mso: "Tabela normalna"; mso-tstyle-rowband-size: 0; mso-tstyle-colband-size: 0; mso-style-noshow: tak; mso-style-priority: 99; mso-style-parent: ""; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top: 0 cm; mso-para-margin-right: 0 cm; mso-para-margin-bottom: 10.0pt; mso-para-margin-left: 0 cm; wysokość linii: 115%; mso-paginacja: wdowa-sierota; rozmiar czcionki: 11.0pt; rodzina czcionek: "Calibri", "sans-serif"; mso-ascii-rodzina czcionek: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-rodzina czcionek: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-language: EN-US;}W niedzielę 3 grudnia 2017 r. MotoMikołaje z Miasteckiego Stowarzyszenia Motocyklowego GRYF pojawili się w Szpitalu Miejskim w Miastku. Dzieci bardzo się ucieszyły z tej wizyty. Podczas spotkania najmłodsi pacjenci wraz z rodzicami zaśpiewali piosenki, wyrecytowali wierszyki. Obecni na uroczystości goście, z zachwytem obserwowali występy dzieci. Na twarzach widać było wielkie wzruszenie i zadowolenie. Po występach Mikołajowie obdarowali dzieci zabawkami i grami planszowymi. MotoMikołaje nie zapomnieli również o najstarszych pacjentach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którym wręczyli słodkie upominki.

 


 

 

 


 

 

 Od dnia 28 listopada 2017r. (wtorek).

 

 

Poradnia urologiczna (przyjęcia w gabinecie Poradni położniczo-ginekologicznej)

Czynna w każdy ostatni wtorek miesiąca

w godz. 1500 - 1900

lek. Domosławski Mirosław


Rejestracja telefoniczna pod numerem

tel. 730 274 876

 


 

 

12 października br, Marszałek woj.pomorskiego Mieczysław Struk podpisał z panią Renatą Kiempą - prezesem Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o., umowę na dofinansowanie inwestycji w naszej placówce w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o."

Dzięki środkom przeznaczonym na ten projekt podniesiona zostanie jakość usług świadczonych przez szpital oraz nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów poprzez inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz organizację opieki koordynowanej w zakresie chorób cywilizacyjnych. W ramach projektu zmodernizowane zostaną oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, reumatologiczny i rehabilitacyjny oraz blok operacyjny Szpitala. Zaplanowano również doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego, wewnętrznego, reumatologicznego i rehabilitacyjnego. W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych przewidziano szkolenia dla kadry bezpośrednio związanej z realizowanym projektem. Realizacja projektu przyczyni się do wysokiej efektywności diagnozy i leczenia chorób, wzrostu jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, zwiększenia dostępności opieki specjalistycznej, a także zmniejszenia czasu oczekiwania na usługi medyczne. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2018 roku.

Podstawą każdego, skutecznego leczenia jest szybka i prawidłowa diagnoza – podkreśla marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. I dodaje - Zależy nam na tym, aby poziom usług oferowanych przez jednostki medyczne funkcjonujące na terenie naszego województwa były na jak najwyższym poziomie. Zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla nas priorytetem.

Głównym celem realizowanych projektów jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, poprawa jakości tych usług poprzez prace remontowo-budowlane, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, podnoszenie kwalifikacji personelu.

Co zasługuje na uwagę to fakt, iż projekty będą realizowane poza aglomeracją trójmiejską, co dodatkowo podkreśla wagę zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie całego województwa.


źródło: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/lepsza-opieka-nad-pacjentami-w-szpitalach-w-pucku-prabutach-i-miastku

 

 

    

 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - Zasady korzystania

kliknij na poniższe zdjęcie aby dowiedzieć się więcej

 


 


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. Pani Renata Kiempa pragnie podziękować organizatorom, pracownikom szpitala oraz pozostałym uczestnikom, za udział w konkursach i świetnej zabawie podczas I-ej Rummeliady. Wydarzenie odbyło się 24 września br w Grodzie Rummela i jak widać na poniższych zdjęciach humory dopisywały wszystkim.Więcej informacji na stronach UM w Miastku, Gazety Miasteckiej i Grodu Rummela

 


  

 


    Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. ma przyjemność pogratulować wszystkim uczestnikom plebiscytu Hipokrates zorganizowanego przez Głos Pomorza, którego celem był wybór przez mieszkańców regionów najpopularniejszego lekarza, pielęgniarki/położnej czy placówki medycznej. Jest nam niezmiernie miło poinformować iż w powiecie bytowskim laureatami wspomnianego plebiscytu zostali w większości lekarze i pielęgniarki będący personelem naszego szpitala.

 


Serdecznie gratulujemy uznania w głosowaniu i dziękujemy za profesjonalizm oraz zaangażowanie jakie Państwo poświęcają codziennej opiece nad pacjentami naszej placówki.Więcej informacji na stronie Głosu Pomorza:
http://www.gp24.pl/plebiscyty/hipokrates/a/hipokrates-2017-glosowanie-zakonczone,11911496/
http://www.gp24.pl/plebiscyty/hipokrates/a/hipokrates-2017-kandydaci-z-powiatu-bytowskiego,11937869/

źródło: GP24.PL

 

 


 

 

 


 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pragnie poinformować iż przystąpił do projektu pn. „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą”, który powstał na bazie współpracy Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. wraz z partnerami - Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki  Zdrowotnej w Słupsku oraz Szpitalem „SALUS” Sp. z o.o.

Wartość inwestycji realizowanych przez Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. w ramach wspomnianego projektu wyniesie ok. 3,5 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

W ramach planowanych inwestycji  przewidziany do realizacji jest następujący zakres rzeczowy: dostawa kompleksowego systemu informatycznego szpitala oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz ze szkoleniem użytkowników, a także modernizacja serwerowni i wewnętrznej sieci komputerowej.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 roku do września 2018 roku. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w podregionie słupskim oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta przez wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Wdrożone systemy informatyczne będą interoperacyjne z regionalnym systemem „Pomorskie e-Zdrowie” oraz z krajowymi platformami (m.in. P1 i P2).

 


 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} W dniu 24.02.2017 roku podczas uroczystej Gali Pracodawców Pomorza, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. Pani Renata Kiempa odebrała nagrodę - wyróżnienie w konkursie "Pracodawca Roku 2016". Idei konkursu "Pomorski Pracodawca Roku" przyświecają cele związane z upowszechnieniem dobrych praktyk w gospodarce, przedstawienie korzystnego i pożądanego wizerunku pracodawcy oraz promowanie rozwoju gospodarczego regionu.

 


 

 


 

Spotkanie Świąteczne w ZOL

 

 

 


 

 

Mikołajki na Oddziale Pediatrycznym

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

INFORMACJA

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

W dniu 27 września 2016r. w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Miastku odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

 
Badanie Tomografii  Komputerowej (TK, CT) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie i możliwości współczesnej elektroniki. Podczas badania lampa rentgenowska krąży wokół ciała, a zmiany natężenia promieniowania po przejściu przez tkanki są rejestrowane na detektorach promieniowania, a następnie przetwarzane przez komputer. Narażenie na promieniowanie jest monitorowanie przez stały program kontroli jakości. Wszyscy pacjenci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mają zapewnioną ochronę radiologiczną. Badanie wykonywane będzie przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza radiologa i trwa zwykle (łącznie z czynnościami przygotowawczymi) od kilku do kilkunastu minut.  Tomografia służy do oceny struktur anatomicznych i zmian patologicznym w całym ciele. Wykonywana jest w stanach zagrożenia życia (np. udar, uraz mózgu, kręgosłupa) i w chorobach nowotworowych. Oddaje też nieocenione usługi w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, kostno-stawowego, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Zakresie świadczonych usług będą wykonywane badania:
-
TK jamy brzusznej
- TK klatki piersiowej
- TK głowy
- TK kręgosłupa

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Celem uruchomienia pracowni jest wsparcie działalności oddziałów  Szpitala. Dzięki zakupionej aparaturze TK poprawi się jakość i efektywność usług medycznych udzielanych w  Szpitalu Miejskim  w Miastku.   Rozszerzy się zakres świadczonych usług, zapewnimy wczesną kompleksową diagnostykę chorób nowotworowych, uzyskamy lepszą referencyjność Szpitala,  skrócimy  czas oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie. Przyniesie również korzyści ekonomiczne związanych z redukcją kosztów transportu do ośrodków ościennych na badania i konsultacje specjalistyczne.

Jednocześnie informujemy, że badania w trybie ambulatoryjnym udzielane będą odpłatnie do czasu uzyskania kontraktu z NFZ. Planowany termin badań ambulatoryjnych bezpłatnych to 01.07.2017r.

Dyrekcja i pracownicy
Szpitala Miejskiego w Miastku

 


 

 

INFORMACJA

Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. informuje o realizacji bezpłatnych programów zdrowotnych organizowanych i finansowanych przez Powiat Bytowski w ramach:

1. „Profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet w wieku 50 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie USG jamy brzusznej i miednicy małej, u kobiet z rocznika 1966 zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.

2. „Profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 55 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie USG jamy brzusznej i gruczołu krokowego, u mężczyzn z rocznika 1961 zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.

3. „Profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób w wieku 54 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie RTG klatki piersiowej dla osób z rocznika 1962, zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.

Zaproszenia na badania zostaną wysłane imiennie Badanie zostanie wykonane po okazaniu zaproszenia Badania będą wykonywane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej

 

Świadczenia objęte programem udzielane będą:

Badanie USG zostanie przeprowadzone w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.; ul. Gen. Wybickiego 30.

  • Budynek ,,C’’
  • Pracownia USG pokój numer 005.
  1. Poniedziałek w godzinach: 14.00 – 14.45
  2. Środa w godzinach: 7.45-8.00 15.00 - 15.40
  3. Czwartek w godzinach: 7.45-8.00 15.00 - 15.40

 

Badanie RTG zostanie przeprowadzone w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.; ul Wybickiego 30.

  • Budynek ,,B ‘’
  • Pracownia RTG- pokój numer 127
  1. Od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 13.00 - 20.00

 

Wszelkie Informacje dotyczące programu przyjmowane są pod numerem telefonu: 531 038 982 lub 59 857 0949 w godzinach 8.00 – 14.30 Koordynator Programu Alicja Szczepanek Tel: 600 127 284 w godzinach 8.00 -14.00

W ramach niniejszego programu zdrowotnego wykonanie badania możliwe jest również w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie.

Badania USG, brzucha, miednicy małej, gruczołu krokowego oraz RTG klatki piersiowej w ramach programu zdrowotnego wykonywane będą do dnia 25 listopada 2016 r.

 

 INFORMACJA

 

Na terenie powiatu Bytowskiego rozpoczęto realizację drugiej edycji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2015-2019. Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań  poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi HPV w populacji 12–letnich dziewcząt (urodzonych w 2004 roku) zamieszkałych na terenie gmin, które wspólnie z Powiatem Bytowskim przystąpiły do jego realizacji. W 2016 r. decyzję o sfinansowaniu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV podjęły: Gmina Borzytuchom, Gmina Bytów, Gmina Miastko, Gmina Parchowo, Gmina Studzienice, Gmina Tuchomie i Gmina Trzebielino. Działania edukacyjne finansuje Powiat Bytowski. Szczepienia zostaną poprzedzone spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi dla młodzieży i ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Realizatorem drugiej edycji programu, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert jest Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

W trakcie spotkań omówione zostaną:

- czynniki ryzyka zakażeń HPV i ochrona przed zakażeniami,

- zachowania ryzykowne dla zdrowia,

- czynniki zachorowań na raka szyjki macicy i zapobieganie zachorowaniom,

- promowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży, 

 

         Wirusy brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV) są najczęstszymi czynnikami zakaźnymi przenoszonymi drogą płciową wśród ludzi. Wirusy HPV są najważniejszą przyczyną raka szyjki macicy - drugiego co do częstości nowotworu kobiet na świecie - oraz brodawek płciowych i brodawczaków krtani. W Polsce rozpoznaje się raka szyjki macicy u około 3300 kobiet rocznie, połowa z nich umiera. Polska należy do krajów o największej liczbie zakażeń wirusem HPV w Europie. HPV może się przyczyniać do powstawania innych  nowotworów takich jak np. rak pochwy i sromu czy rak prącia i odbytu. Do zakażenia HPV najczęściej dochodzi przez kontakt seksualny lub przez zakażone ręce w trakcie styczności z narządami płciowymi. Największe ryzyko zakażenia występuje w pierwszych latach aktywności seksualnej. Najpewniejszym sposobem uniknięcia zakażenia HPV jest powstrzymanie się od aktywności seksualnej. Jeżeli dana osoba rozpoczęła już życie płciowe, to ryzyko zakażenia można zmniejszyć, ograniczając liczbę partnerów seksualnych.   Najskuteczniejszą metodą zapobiegania raka szyjki macicy jest profilaktyka (np. badanie cytologiczne, kolposkopowe, szczepienia, edukacja). Szczepienie ochronne przeciwko HPV są skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez najważniejsze  typy wirusa (16,18, ) odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy i brodawek płciowych. Zaszczep swoje dziecko przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, jeśli chcesz je uchronić przed następstwami zakażenia HPV - najważniejszym z nich jest rak szyjki macicy. Szczepienie należy wykonać na długo przed rozpoczęciem życia płciowego, najlepiej między 11. a 12. rokiem życia.

 

 


 

 

 

Rozliczając PIT

przekaż 1% podatku

na rzecz Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.

 

KRS: 0000050135

Cel szczegółowy 1% - "Miastko"

Proszę zaznaczyć pole w PIT „Wyrażam zgodę” X

 

Darowizny można również przekazywać na konto:

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „Dolfroz”

Ul. Lotnicza 37 , 54-154 Wrocław

tytułem:

 

„Darowizna na cele ochrony zdrowia Miastko”

 

  


CAŁODOBOWA INFOLINIA ONKOLOGICZNA

 

By uzyskać informacje na tematy związane z chorobą nowotworową, jej profilaktyką, badaniami diagnostycznymi, różnymi formami leczenia, pomocą psychologiczną i psychoonkologiczną, a także organizacjami zrzeszającymi pacjentów, wystarczy zatelefonować pod bezpłatny numer 800 08 01 64.

(więcej)

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.