^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

INFORMACJE DODANE DNIA 08.10.2019 r 

Konkurs ofert nr  09/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. :     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza  specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub
lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii w godzinach:

1)     
od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2)     
od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta  

 Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 22.10.2019 roku do godz.13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 22.10.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).
 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 10.09.2019 r 

Konkurs ofert nr  08/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. :     

 Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.10.2019 roku do 30.09.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.09.2019 roku do godz.13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.09.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 22.08.2019 r 

Konkurs ofert nr  07/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale rehabilitacyjnym Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. :     

 Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń w Oddziale rehabilitacyjnym przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej - zgodnie z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 02.09.2019 roku do 01.09.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.08.2019 roku do godz.13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.08.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 INFORMACJE DODANE DNIA 26.07.2019 r 

Konkurs ofert nr  06/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. :     

 Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń w Dziale rehabilitacji w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 12.08.2019 roku do 11.08.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 09.08.2019 roku do godz.13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 09.08.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 19.06.2019 r 

Konkurs ofert nr  05/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć :        

 Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie z potrzebami Szpitala wykonywanych w Izbie Przyjęć.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 28.06.2019 roku do godz.13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.06.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 05.06.2019 r 

Konkurs ofert nr  04/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:        


1.    Koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Wymagania:

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki    

2.    Koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Wymagania:

 • Specjalizacja lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, lub
 • ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii                       i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.07.2019 roku do 30.06.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 28.06.2019 roku do godz.13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.06.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 12.03.2019 r 

Konkurs ofert nr  03/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:        

 

1.       Koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Wymagania:

1)      Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

2)      Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki     

2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

3.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

5.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej przez mgr fizjoterapii lub technika fizjoterapii.

6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku operacyjnym ogólnym.


Wymagania:
1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
    lub
2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.                  


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.04.2019 roku do 31.03.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.03.2019 roku do godz.13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.03.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz


 

INFORMACJE DODANE DNIA 01.02.2019 r 

Konkurs ofert nr  02/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:        

 

1.       Koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Wymagania:

1)      Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opiekilub w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

2)      Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki     

2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

3.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

5.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej przez mgr fizjoterapii lub technika fizjoterapii.                  


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.03.2019 roku do 28.02.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.02.2019 roku do godz.13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.02.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 08.01.2019 r 

Konkurs ofert nr  01/2019  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:        

1.       Koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Wymagania:

1)      Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opiekilub w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

2)      Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki     

2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

3.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

5.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej przez mgr fizjoterapii lub technika fizjoterapii.                  Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.03.2019 roku do 28.02.2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.02.2019 roku do godz.13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.02.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 31.12.2018 r 

Konkurs ofert nr  17/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni USG.        


Przedmiotem konkursu jest:
 

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni USG przez lekarza w zakresie wykonywania:

1)     
Badań USG pacjentów Szpitala

2)     
Badań USG pacjentów komercyjnych

3)     
Badań USG pacjentów na wezwanie

4)     
Badań USG Doppler kolorowy

       5)    Skopii z opisem.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 14.01.2019 roku do 31.12.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 10.01.2019 roku do godz.13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 10.01.2019 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 18.12.2018 r 

Konkurs ofert nr  16/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/położne w Bloku operacyjnym ogólnym.        


Przedmiotem konkursu jest:
 

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku operacyjnym ogólnym.


Wymagania:
  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakciespecjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

   lub
 
   - kurs  kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.12.2018 roku do godz.13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.12.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 12.12.2018 r 

Konkurs ofert nr  15/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.        


Przedmiotem konkursu jest:
 

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Wymagania:
  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub w trakcie   specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej terapii,

   lub
 
   - kurs  kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.12.2018 roku do godz.13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.12.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 02.11.2018 r 

Konkurs ofert nr  14/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.        


Przedmiotem konkursu jest:
 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie potrzebami Szpitala wykonywanych w Izbie Przyjęć.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.12.2018 roku do 30.11.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   16.11.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 16.11.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

 INFORMACJE DODANE DNIA 09.10.2018 r 

Konkurs ofert nr  13/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.     .         


Przedmiotem konkursu jest:
 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie potrzebami Szpitala wykonywanych w Izbie Przyjęć.|

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.11.2018 roku do 31.10.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   25.10.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.10.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)INFORMACJE DODANE DNIA 18.09.2018 r

Konkurs ofert nr  12/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.        

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza bez specjalizacji z możliwością podjęcia specjalizacji w dziedzinie pediatrii w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o., w godzinach:
1)     
od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2)     
od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3)   
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.10.2018 roku do 30.09.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   26.09.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 26.09.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 INFORMACJE DODANE DNIA 17.09.2018 r

Konkurs ofert nr  11/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.        

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie potrzebami Szpitala wykonywanych w Izbie Przyjęć.
 

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.10.2018 roku do 30.09.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   27.09.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.09.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 INFORMACJE DODANE DNIA 20.06.2018 r

Konkurs ofert nr  10/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym i w Oddziale pediatrycznym Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.        

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii w godzinach:

            
1) Od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
             2) Od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
             3) Od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii w godzinach:

1)      Od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)      Od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)      Od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.


 
Proponowany okres obowiązywania umowy od 16.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   06.07.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 06.07.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 INFORMACJE DODANE DNIA 23.05.2018 r

Konkurs ofert nr  09/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.        

Przedmiotem konkursu jest:

Koordynowanie zadań w ramach skoordynowanej opieki chorób cywilizacyjnych – onkologia, kardiologia, cukrzyca.

Wymagania:
- lekarze medycyny
- pielęgniarki
- potwierdzone doświadczenie w zakresie realizacji projektów w partnerstwie z zoz
.     

 
Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2018 roku do 31.12.2023 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.05.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.05.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 23.05.2018 r

Konkurs ofert nr  08/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w podstawowej opiece zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.        

Przedmiotem konkursu jest:

1.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej
2. 
Zabezpieczenie funkcjonowania i administrowanie POZ-N wraz z zapewnieniem obsady lekarskiej w trakcie dyżurów.     

 
Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2018 roku do 31.05.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.05.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.05.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 21.05.2018 r

Konkurs ofert nr  07/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.        

Przedmiotem konkursu jest:

1. 
Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii  w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału położniczo-ginekologicznego.

2. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii  w zakresie pełnienia obowiązków  Zastępcy Koordynatora Oddziału położniczo-ginekologicznego.     

 
Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2018 roku do 31.05.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.05.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.05.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 18.05.2018 r

Konkurs ofert nr  06/2018  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku operacyjnym, Oddziale położniczo-ginekologicznym, Poradni położniczo-ginekologicznej i w oddziałach Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.        

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku operacyjnym na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Wymagania;
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub kurs kwalifikacyjny z zakresu  pielęgniarstwa operacyjnego

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Oddziale położniczo-ginekologicznym na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Poradni położniczo-ginekologicznej.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nadzoru i koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez położną w zakresie pełnienia obowiązków Położnej  koordynującej w Oddziale położniczo-ginekologicznym i Poradni położniczo-ginekologicznej. 

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach Szpitala na podstawie harmonogramu ustalonego  zgodnie z potrzebami Szpitala.

6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie  specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii w godzinach:
1) Od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2) Od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3) Od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta
    

 
Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2018 roku do 31.05.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.05.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.05.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) INFORMACJE DODANE DNIA 11.04.2018 r

Konkurs ofert nr  05/2018  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie Przyjęć.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.05.2018 roku do 30.04.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   25.04.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.04.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)INFORMACJE DODANE DNIA 10.04.2018 r

Konkurs ofert nr  04/2018  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie harmonogramu ustalonego z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.05.2018 roku do 30.04.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   27.04.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.04.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 INFORMACJE DODANE DNIA 09.04.2018 r

Konkurs ofert nr  03/2018  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
    Wymagania:
    - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,
     lub
     - kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.05.2018 roku do 31.05.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   30.04.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.04.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 16.03.2018 r

Konkurs ofert nr  02/2018  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie harmonogramu ustalonego z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.04.2018 roku do 31.03.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.03.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.03.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 15.01.2018 r

Konkurs ofert nr  01/2018  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w godzinach:

    1) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    2) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.02.2018 roku do 31.01.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   25.01.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.01.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 20.12.2017 r 

Konkurs ofert nr  26/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach:

    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.12.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.12.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 06.12.2017 r 

Konkurs ofert nr  25/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.         

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie Przyjęć.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   22.12.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.12.2017 roku o godz. 10:30.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 06.12.2017 r 

Konkurs ofert nr  24/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   22.12.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.12.2017 roku o godz. 10:00.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 21.11.2017 r 

Konkurs ofert nr  23/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i świętaProponowany okres obowiązywania umowy od 01.12.2017 roku do 30.11.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.11.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.11.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 30.10.2017 r 

Konkurs ofert nr  22/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym, Oddziale chirurgicznym ogólnym, Poradni chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym, przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Poradni chirurgii ogólnej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 10.11.2017 roku do 31.10.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   09.11.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 09.11.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 16.10.2017 r 

Konkurs ofert nr  21/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 02.11.2017 roku do 31.10.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   25.10 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.10.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 
INFORMACJE DODANE DNIA 26.09.2017 r 

Konkurs ofert nr  20/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii, w godzinach:

1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.11.2017 roku do 31.10.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   20.10 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.10.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 01.09.2017 r 

Konkurs ofert nr  19/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:


1. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału.

2. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy Koordynatora Oddziału.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 15.09.2017 roku do 30.09.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   07.09 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 07.09.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 12.07.2017 r 

Konkurs ofert nr  18/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   21.07 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 21.07.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)INFORMACJE DODANE DNIA 07.07.2017 r 

Konkurs ofert nr  17/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza rezydenta, w godzinach:

1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta
4) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 14.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   13.07 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 13.07.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 03.07.2017 r 

Konkurs ofert nr  16/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych , w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przez psychologa w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 07.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   06.07 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 06.07.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 23.06.2017 r 

Konkurs ofert nr  15/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych i poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki położniczej przez położne w oddziałach i poradniach Szpitala na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   29.06 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia  29.06.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


INFORMACJE DODANE DNIA 08.06.2017 r 

Konkurs ofert nr  14/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w Poradni chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
Wymagania:
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
- kurs kwalifikacyjny z zakresu
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.

    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.07.2017 do 30.06.2020 roku.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni chirurgii ogólnej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitalu.

  
Proponowany okres obowiązywania umowy od 19.06.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 14.06.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 14.06.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 INFORMACJE DODANE DNIA 18.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  13/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału.

   Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 26.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 26.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 18.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  12/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologi i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii
lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza rezydenta, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta
    4) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem.

   Proponowany okres obowiązywania umowy od 25.05.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 24.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 24.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 17.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  11/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie Przyjęć.

     Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ratownika medycznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • gotowość do pracy zmianowej.

  Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku.

  Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 26.05.2017 roku do godz. 13:00.
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 26.05.2017 roku o godz. 13:15.

  Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

  Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

  Do pobrania:

  1) Formularz Ofertowy (pobierz)

  2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

              3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 09.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  10/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w Oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologi i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii
lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza rezydenta, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta
    4) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta

   Proponowany okres obowiązywania umowy od 22.05.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 17.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 17.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 28.04.2017 r 

Konkurs ofert nr  09/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych i poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach i poradniach Szpitala na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 15.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 15.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 30.03.2017 r 

Konkurs ofert nr  08/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym, w Poradni chirurgii ogólnej.

Przedmiotem konkursu jest:

   1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, w godzinach:

     1)    od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2)   
od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3)   
od  8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta

        2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Poradni chirurgii ogólnej – zgodnie z potrzebami Szpitala.


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 06.04.2017 roku do 29.02.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 05.04.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 05.04.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 24.03.2017 r 

Konkurs ofert nr  07/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium.

Przedmiotem konkursu jest:

    1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala. 


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.04.2017 roku do 31.03.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 30.03 2017 roku do godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 30.03.2017 roku o godz. 14:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

 INFORMACJE DODANE DNIA 27.02.2017 r 

Konkurs ofert nr  06/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale reumatologii i Poradni reumatologicznej.

Przedmiotem konkursu jest:

    1.    Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale reumatologii i Poradni reumatologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału reumatologii i Poradni reumatologicznej.

     2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale reumatologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii, w godzinach:
    1)    od 8:00 do 15:00 w dni powszednie.

    3.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni reumatologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii w godzinach pracy Poradni reumatologicznej – zgodnie z potrzebami Szpitala.


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 28.02 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 28.02.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 21.02.2017 r 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 
do wspólnej realizacji projektu pod nazwą:
„Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji”.

 

             Ogłoszenie (pobierz) - dodano 21.02.2017r.

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 13.02.2017 r 
(aktualizacja 14.02.2017r - pkt. 19)

Konkurs ofert nr  05/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale   anestezjologii i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym ogólnym, salą porodową, w Oddziale pediatrycznym, w Oddziale neonatologicznym, w Oddziale położniczo-ginekologicznym, w Poradni położniczo-ginekologicznej, w Oddziale chirurgicznym ogólnym, w Poradni chirurgii ogólnej  w Pracowni endoskopii, w Oddziale chorób wewnętrznych, w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, w Pracowni TK, w Pracowni USG, w Oddziale rehabilitacyjnym, w Poradni rehabilitacji medycznej, w Podstawowej opiece medycznej, w Dziale fizjoterapii, w Laboratorium, Pracowni serologii i Banku Krwi .  

Przedmiotem konkursu jest:

    1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym ogólnym, salą porodową, przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w godzinach:
          1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
          2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
          3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta
          4)   od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00
  w dni ustawowo wolne od pracy , niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem

   2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii, w godzinach:
         1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
         2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni położniczo-ginekologicznej przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, w godzinach pracy Poradni położniczo-ginekologicznej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

   4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, w godzinach:
         1) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         2) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

   5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym przez lekarza, lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, w godzinach:
         1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
         2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta

    6. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym i Pracownią endoskopii przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym ogólnym i Pracownią endoskopii.

    7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni endoskopii przez lekarza, lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Pracowni endoskopii – zgodnie z potrzebami Szpitala.

    8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Poradni chirurgii ogólnej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

    9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii, w godzinach:
         1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
         2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii, w godzinach:
        1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
        2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
        3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

   11. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym przez lekarza specjalistę neonatologa w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału neonatologii.

   12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie:
        1) nadzoru i koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej
        2) opisu zdjęć RTG.

    13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni TK przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie opisu badań TK.

    14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni USG przez lekarza w zakresie wykonywania:
        1) badań USG pacjentów Szpitala
        2) badań USG pacjentów komercyjnych
        3) badań USG pacjentów na wezwanie
        4) badań USG Doppler kolorowy
        5) skopii z opisem.

   15. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale rehabilitacyjnym przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej - zgodnie z potrzebami Szpitala.

   16. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni rehabilitacji medycznej przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

   17. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala .

   18. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach i poradniach Szpitala na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

   19. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala:
         1) w Dziale fizjoterapii
         2) w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym

   20. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Laboratorium, Pracowni Serologii i Banku Krwi w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Laboratorium, Pracowni Serologii i Banku Krwi.

 
    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 21.02 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 21.02.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 06.02.2017 r 

Konkurs ofert nr  04/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologi i intensywnej terapii  .  

Przedmiotem konkursu jest:

    1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w godzinach:
          1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
          2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
          3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    Proponowany okres obowiązywania umowy od 13.02.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 10.02 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 10.02.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 24.01.2017 r 

Konkurs ofert nr  03/2017  - na świadczenia zdrowotne

 

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale   chirurgicznym ogólnym, Poradni chirurgii ogólnej.  

Przedmiotem konkursu jest:

    1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach:
          1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
          2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
          3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    2.        Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Poradni chirurgii ogólnej w godzinach pracy Poradni.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.02.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 27.01 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 27.01.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodniez zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 12.01.2017 r 

Konkurs ofert nr  02/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                     
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale chirurgicznym ogólnym, Poradni chirurgii ogólnej, Laboratorium.


Przedmiotem konkursu jest:

       1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach:

      1)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
2)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach:

      1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 3.        Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Poradni chirurgii ogólnej w godzinach pracy Poradni.

 4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w MiastkuSpółka z o.o. Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala. 

Proponowany okres obowiązywania umowy od 23.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia   19.01 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia  19.01.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.


Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 03.01.2017 r 

Konkurs ofert nr  01/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz.1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Oferenci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami:

- posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne”

- posiadać ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Okres obowiązywania umowy od 11.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 10.01.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 10.01.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 13.12.2016 r

Konkurs ofert nr  22/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie przyjęć Szpitala oraz o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 

Przedmiotem konkursu jest:

1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć 

2.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarkę w zakresie koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

 

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.12.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 7-200 Miastko dnia 20.12.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 09.12.2016 r 

Konkurs ofert nr  21/2016  - na świadczenia zdrowotne 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarki i położne  w oddziałach szpitalnych i poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o., przez lekarzy w oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym oraz przez lekarzy w zakresie przeprowadzania sekcji zwłok. 

Przedmiotem konkursu jest:

1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej/ położnych w oddziałach szpitalnych oraz poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

 

2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym w godzinach:

1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)      od 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

 

3.       Udzielanie usług medycznych przez lekarzy w zakresie;

1)      Przeprowadzania sekcji naukowo-lekarskich,

2)      Wykonywania preparatów mikroskopowych z wycinków tkankowych zabezpieczonych w czasie sekcji zwłok,

3)      Przeprowadzanie badań mikroskopowych preparatów histopatologicznych,

4)       Wykonanie z całości badań protokołu z sekcji zwłok.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.12.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.12.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 18.10.2016 r

Konkurs ofert nr 20/2016 - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

§  Koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii                i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 01.12.2016 roku do 31.12.2019 roku.   

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 15.11.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 15.11.2016 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Wymagania

 • specjalizacja w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagany kurs kwalifikacyjny)

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)  

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

Konkurs ofert nr  19/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w Oddziale chirurgicznym ogólnym i Poradni chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. 

Przedmiotem konkursu jest:

1.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach:

1)    od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)    od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)    od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni chirurgii ogólnej w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie oraz w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.11.2016 roku do 31.10.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 7-200 Miastko do dnia 27.10.08.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.10.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  18/2016  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o  udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.  

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym w godzinach  od 8:00 do 15: w dni powszednie                    

Okres obowiązywania umowy od 11.09.2016 roku do 31.08.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,  77-200 Miastko do dnia 09.09.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 09.09.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  17/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                                              o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,                    poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.  

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

Okres obowiązywania umowy od 16.08.2016 roku do 31.07.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                        77-200 Miastko do dnia 12.08.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                       77-200 Miastko dnia 12.08.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania                     lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 

 


 

Konkurs ofert nr 16/2016

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2016 roku do 31.07.2019 roku.   

 Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.07.2016r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert i rozstrzygniecie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko w dniu 28.07.2016 roku o godzinie 10.00.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby, które :

1.      spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami oraz posiadają:

a.      ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne”

b.      ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników. 

 

Wymagania rankingujące:

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

 • inne kursy specjalistyczne w zakresie pracy z pacjentami zbieżne z profilem oddziału

 

Do oferty należy dołączyć:

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie: 

1. Kserokopia dyplomu.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu.

3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).

4. Kserokopia polisy OC.

5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP.

6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon.

7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia.

9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku objętym ofertą

 

 Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


Konkurs ofert nr  14/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                                              o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w systemie całodobowym zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.06.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.06.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  13/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                                              o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,                    poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w Oddziale położniczo ginekologicznym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym w godzinach:

1)     od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)     od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta       

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                        77-200 Miastko do dnia 30.06.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                       77-200 Miastko dnia 30.06.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania                     lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 20.06.2016 r.

Konkurs ofert nr  12/2016  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez personel medyczny w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej (położniczej) w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala,       

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług fizjoterapii w Dziale Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.06.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.06.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  11/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej w zakresie opisu zdjęć RTG – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, 

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni tomografii komputerowej w zakresie opisu badań tomografii komputerowej – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. 

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 23.05.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 23.05.2016 roku o godz. 14:15.

  

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  10/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wykonywanych w Oddziale chorób wewnętrznych i Zakładzie opiekuńczo leczniczym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Oddziale chorób wewnętrznych w godzinach:

1)     od 8:00 do 15: w dni powszednie                      

2)     od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie opiekuńczo leczniczym – na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala,

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.05.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.05.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  09/2016  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym oraz w Poradni Chirurgicznej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w godzinach:

1)      od 8: 00 do 15: 00 w dni powszednie

2)      od 15: 00 do 8: 00 w dni powszednie

3)      od 8: 00 do 8: 00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy koordynatora oddziału.

3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej  w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Poradni Chirurgicznej.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,  77-200 Miastko do dnia 18.05.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 18.05.2016 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr 08/2016 - na świadczenia zdrowotne.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 04.05.2016 roku do 30.04.2019 roku.   

 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 02.05.2016 roku do godz. 13:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 02.05. 2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby, które :

1.      spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami oraz posiadają:

a.      ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne”

b.      ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

 

Wymagania rankingujące:

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

• doświadczenie w zawodzie powyżej 10 lat

 • minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

 

Wymagania pożądane 

 • inne kursy specjalistyczne w zakresie pracy z pacjentami zbieżne z profilem oddziału

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


Konkurs ofert nr 07/2016 - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2016 roku do 31.07.2019 roku.   

 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 10.06.2016 roku do godz. 13:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 10.06.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Wymagania

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


Konkurs ofert nr  06/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa wykonywanych przez położne w Oddziale położniczo ginekologicznym   i w Poradni położniczo ginekologicznej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych przez położne w Oddziale położniczo ginekologicznym i Poradni położniczo ginekologicznej.   

 

Okres obowiązywania umowy od 01.05.2016 roku do 30.04.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 25.04.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.04.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


Konkurs ofert nr  05/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym, w Poradni położniczo ginekologicznej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo ginekologicznym w godzinach:

1)     od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)     od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

2.   udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo ginekologicznym w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy koordynatora Oddziału położniczo ginekologicznego.

3.   udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni położniczo ginekologicznej w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Poradni położniczo ginekologicznej.

 

Okres obowiązywania umowy od 09.04.2016 roku do 31.03.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 08.04.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 08.04.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz) 

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


Konkurs ofert nr  04/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych                             przez ratownika medycznego, ratownika medycznego - kierowcę wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni Szpitala.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć                                   i Dyspozytorni.   

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego - kierowcę w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć                                   i Dyspozytorni.   

 

Wymagania pożądane;

- znajomość obsługi kasy fiskalnej

- kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych

- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ratownika medycznego

 

Okres obowiązywania umowy od 04.03.2016 roku do 28.02.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                        77-200 Miastko do dnia 03.03.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                       77-200 Miastko dnia 03.03.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania                     lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).  

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  

 


 

29.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nr 02/2016 na świadczenia zdrowotne                              w zakresie:

 

1.    udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć                                   i Dyspozytorni.   

2.    udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego - kierowcę w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni.   

Komisja konkursowa informuje o unieważnieniu konkursu.

 

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie                          z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 


 

 Konkurs ofert nr  03/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654  ze zm. oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym. 

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym oraz przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania pracy w Oddziale położniczo ginekologicznym

1)      w godz. od 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

2)      w godz. od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)      w godz. od 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

       

Okres obowiązywania umowy od 01.04.2016 roku do 31.03.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 11.03.2016 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 11.03.2016 roku o godz. 12:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  02/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, ratownika medycznego - kierowcę wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni Szpitala.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni.   

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego - kierowcę w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni.   

 

Okres obowiązywania umowy od 01.03.2016 roku do 28.02.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 29.02.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 29.02.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  01/2016 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale chorób wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych:

1)     od godz. 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

2)     od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

 

Okres obowiązywania umowy od 01.02.2016 roku do 31.01.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 25.01.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.01.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

Konkurs ofert nr  21/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale pediatrycznym oraz Oddziale neonatologicznym.

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym

a)     od godz. 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

b)    od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c)     od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym

a)     od godz. 8:00 15:00 w dni  powszednie

b)    od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c)     od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

Okres obowiązywania umowy od 23.12.2015 roku do 31.12.2018 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 21.12.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 21.12.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

Rozstrzygnięcia konkursów. 

 

INFORMACJE DODANE DNIA 02.12.2015 r

Konkurs ofert nr  20/2015  - na świadczenia zdrowotne.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo-ginekologicznym.  

Przedmiotem konkursu jest:

         1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,       

         2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni                   ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Okres obowiązywania umowy od 05.12.2015 roku do 31.12.2018 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 04.12.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 04.12.2015 roku o godz. 12:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 24.11.2015 r

Konkurs ofert nr  19/2015  - na świadczenia zdrowotne.   

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale chirurgicznym ogólnym.   

Przedmiotem konkursu jest: 

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,        

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta. 

Okres obowiązywania umowy od 01.12.2015 roku do 31.12.2018 roku. 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.11.2015 roku do godz. 13:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.11.2015 roku o godz. 13:15. 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)INFORMACJE DODANE DNIA 06.11.2015 r

Konkurs ofert nr  18/2015 - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Izbie przyjęć oraz Oddziale chorób wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest:

1. Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania pracy w Izbie przyjęć.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych

    1) od godz. 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

    2) od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

    3) od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

 

Okres obowiązywania umowy od 01.12.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.11.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.11.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) 


INFORMACJE DODANE DNIA 06.11.2015 r

Konkurs ofert nr  17/2015  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wykonywanych w Izbie przyjęć Szpitala.

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć .

 

Okres obowiązywania umowy od 15.11.2015 roku do 31.12.2016 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 12.11.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 12.11.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)  


INFORMACJE DODANE DNIA 05.11.2015 r

Konkurs ofert nr  16/2015  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wykonywanych w oddziałach i poradniach Szpitala.

Przedmiotem konkursu jest:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w oddziałach i poradniach Szpitala.

Okres obowiązywania umowy od 10.11.2015 roku do 31.12.2018 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 09.11.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 09.11.2015 roku o godz. 13:15.

  

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 1. Formularz Ofertowy (pobierz)
 2. Szczegóły składania ofert (pobierz)
 3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) 


INFORMACJE DODANE DNIA 23.10.2015 r

Konkurs ofert nr  15/2015  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale chirurgicznym ogólnym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.      udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,       

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

Okres obowiązywania umowy od 01.11.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.10.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.10.2015 roku o godz. 12:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 1. Formularz Ofertowy (pobierz)
 2. Szczegóły składania ofert (pobierz)
 3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) 

INFORMACJE DODANE DNIA 14.10.2015 r

Konkurs ofert nr  14/2015  - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo-ginekologicznym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach   od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,       

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

Okres obowiązywania umowy od 01.11.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 23.10.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 23.10.2015 roku o godz. 12:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.)

 

1.  Formularz ofertowy - pobierz

2. Szczegóły składania ofert - pobierz

3. Zasady warunki świadczenia usług - pobierz 

 


INFORMACJE DODANE DNIA 08.09.2015 r 

Konkurs ofert nr  13/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 16.09.2015 roku do 30.09.2017 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko(Sekretariat) do dnia 14.09.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 14.09.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

SPROSTOWANIE:

Przedmiotem konkursu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

W związku z zamieszczonym sprostowaniem Szpital przesuwa termin składania ofert do dnia 16.09.2015 r. do godz. 13:00

 

 1. Formularz ofertowy - pobierz
 2. Szczegóły składania ofert - pobierz
 3. Zasady warunki świadczenia usług - pobierz

 

INFORMACJE DODANE DNIA 31.08.2015 r 

Konkurs ofert nr 12/2015 - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale neonatologicznym oraz Oddziale pediatrycznym.

Przedmiotem konkursu jest:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym

a) od godz. 8:00 do 15:00 w dni powszednie

b) od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c) od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym

a) od godz. 8:00 15:00 w dni powszednie

b) od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c) od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

3. koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału neonatologicznego przez lekarza specjalistę neonatologa.

Okres obowiązywania umowy od 07.09.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 04.09.2015 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 04.09.2015 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

 1. Formularz ofertowy - pobierz
 2. Szczegóły składania ofert - pobierz
 3. Zasady warunki świadczenia usług - pobierz

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 27.07.2015 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

(SIWS)

Dla postępowania przetargowego pn.:

"Sprzedaż sprzętu i wyposażenia pralni"

(kliknij aby pobrać)

Dodano:13:38

 

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 08.07.2015 r

Konkurs ofert nr  11/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez personel medyczny w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zabezpieczenia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Okres obowiązywania umowy od 13.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 10.07.2015 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 10.07.2015 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

  

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik

 

Dodano:13:06 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 01.07.2015 r

Konkurs ofert nr  10/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń medycznych wykonywanych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń medycznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w zakresie zabezpieczenia opieki lekarskiej w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo.

Okres obowiązywania umowy od 06.07.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 03.07.2015 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 03.07.2015 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik
 

 

INFORMACJE DODANE DNIA 01.07.2015 r

Konkurs ofert nr 9/2015  - na świadczenia zdrowotne. 

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Bloku Operacyjnym.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  operacyjnego na Bloku Operacyjnym Ogólnym Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2015 roku do 31.07.2018 roku. 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 29.07.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 29.07.2015 roku o godz. 12:30.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

 

§ 1

WYMAGANIA DLA OFERENTA. OKREŚLENIE KWALIFIKACJI I WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 

1. Oferent jest zobowiązany posiadać uprawnienia i możliwości do świadczenia usług zdrowotnych w w/w zakresach.

 

§ 2 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie:  

1. Kserokopia dyplomu. 

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu. 

3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).

4. Kserokopia polisy OC. 

5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP. 

6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon. 

7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia. 

9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku pracy pielęgniarki w zależności od specyfiki pracy tj. pielęgniarki operacyjnej

 

Wymagania rankingujące;

·         wykształcenie wyższe medyczne – licencjat lub tytuł magistra w zawodzie pielęgniarka

·         kurs kwalifikacyjny w dziedzinie  pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie

·         specjalizacja  w dziedzinie  pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie

 

§ 3

 

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert w sytuacji, gdy złożone oferty będą przekraczały ustalony limit cenowy dla danego rodzaju usług 

Pliki do pobrania: