^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

 piel. Barbara Główczewska

 

Gabinet pielęgniarki epidemiologicznej czynny:

 

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

TEL.:59 857 0957

  

Rola i zadania pielęgniarki epidemiologicznej:

 

-współuczestniczy w wypracowaniu strategii szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
-nadzoruje, monitoruje stan sanitarno-epidemiologiczny i pracę personelu
-koordynuje wypracowanie standardów, procedur z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
-prowadzi rejestrację zakażeń
-przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne
-organizuje i prowadzi edukację personelu
-prowadzi dokumentację Zespołu Kontroli Zakażeń
-uczestniczy w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym( wdrożenie zasad izolacji )
-prowadzi nadzór nad ochroną zdrowia personelu( szczepienia ochronne, postępowanie poekspozycyjne, środki ochrony indywidualnej )

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.