^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Poradnia Chirurgiczna

Opis świadczeń wykonywanych w poradni Chirurgii Ogólnej

 

 • Porady z zakresu schorzeń chirurgicznych (diagnostyka, leczenie)
 • Zabiegi z zakresu małej chirurgii: usuwanie zmian skórnych – kaszaki, brodawki, tłuszczaki, torbiele, zmiany błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką (badanie histopatologiczne)
 • Kwalifikacja pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego
 • Opieka pooperacyjna m.in. zmiana opatrunków, usunięcie szwów


Świadczenia udzielane w trybie od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

Poniedziałek   7:30 – 15:00
Wtorek   7:30 – 15:00
Środa 11:00 – 18:00
Czwartek   7:30 – 15:00
Piątek 11:00 – 18:00

Rejestracja:

 • telefoniczna, tel. 59 857 0917
 • osobista i przez osoby trzecie codziennie w Punkcie Informacyjnym Izby Przyjęć Szpitala

 

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • dowód tożsamości z nr PESEL
 • przyjęcia w trybie nagłym, w stanie zagrożenia zdrowia lub życia nie wymagają skierowania do poradni przy pierwszej wizycie.

 

Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

 

Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z harmonogramem przyjęć.

Od Pacjentów bez skierowania lekarskiego, korzystających z usług poradni w trybie planowym ( pacjent komercyjny), pobierane będą opłaty według wewnętrznego cennika szpitalnego.

 

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane oraz kombatanci
 •   cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu
 • środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Personel poradni:

lek. Grzegorz Malinowski  - specjalista II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek.  Andrzej Stankowski - specjalista II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Tadeusz Wincek - specjalista I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Jakub Kacprzyk - specjalista II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej

 

Pielęgniarki:

lic. piel. Halina Majewska - Libera
mgr piel. Barbara Szabłowska-Storman

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.