^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU SP. Z O. O.  ZATRUDNI :

 

  

1. Technika fizjoterapii


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•    świadczenie usługi z zakresu fizjoterapii osobom hospitalizowanym;
•    ustalenie rozpoznania problemów z zakresu fizjoterapii na podstawie danych uzyskanych z wywiadu ;
•    realizowanie zadań z zakresu fizjoterapii wg ustalonego planu;
•    szerzenie oświaty zdrowotnej wobec pacjentów;
•    informowanie o prawach pacjenta;
•    informowanie o celowości wykonywanych zabiegów;
Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie fizjoterapeuta;
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
•    umiejętność organizacji pracy własnej;
•    umiejętność działania pod presją czasu.


2. Lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza bez specjalizacji chcącego specjalizować w pediatrii.


3. Lekarza ze specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub posiadającego  specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu analgezji regionalnej porodu.


4. Pielęgniarki/położne ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki ( w trakcie specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego).


5. Pielęgniarki operacyjne ze specjalizacją / w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 

 

 

Obowiązek informacyjny Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. dla osób ubiegających się o zatrudnienie - pobierz

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.