^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

 

 


Koordynator:

 lek. Paweł Sokołowski – specjalista chorób wewnętrznych


Pielęgniarka oddziałowa:

Danuta Kuniszewska

 

Mottem naszej pracy jest myśl:

 "Nie każdego da się wyleczyć, ale każdym można się zaopiekować"

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przyjmuje osoby, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia musza korzystać z opieki, pielęgnacji, kontynuacji leczenia, rehabilitacji w placówce stacjonarnej opieki długoterminowej. 
Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w narodowym Funduszu Zdrowia. 
Z wnioskiem o przyjecie do ZOl-u , może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba bądź zakład opieki zdrowotnej.

 

Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do ZOL-u znajdziesz TUTAJ
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ma charakter okresowy. ZOL w Miastku rozpoczął swoja działalność 01 stycznia 2011 r. Został przygotowany dla 35 pacjentów. Dysponujemy pokojami 3-4-5 osobowymi. Mamy dużą świetlicę, gdzie pacjenci spędzają prawie cały dzień. Jeśli pozwala na to pogoda, przebywają z opiekunami na świeżym powietrzu. Personel sprawujący opiekę to: lekarz, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitantki, kapelan, psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownicy gospodarczy.W razie konieczności np.: pogorszenia stanu zdrowia pacjenta - korzystamy z konsultacji lekarzy specjalistów ze szpitala. 

Odpłatność: pacjent pokrywa koszty zakwaterowania, zaś wszystkie usługi medyczne są kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

 

Załączniki: 

  1. Regulamin ZOL (tutaj)
  2. Oświadczenie (pdf) (docx)

 

Zdjęcia z naszego zakładu (kliknij  w zdjęcie aby powiększyć):

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.